Potrošnja ljekova u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 1.078 dnevnih doza na 1.000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), odnosno nešto više od 70,5 miliona eura, podaci su iz Izvještaja za 2016. godinu Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS). “U iznos od 70.567.915,83 eura je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji…