Istraživanje naučnika sa Univerziteta Virdžinija (UVA) pokazalo je kako je glavni faktor razvoja poremećaja iz autističnog spektra, odnosno koji izaziva autizam, mikrobiom majki tokom trudnoće. Ovo otkriće otvara mogućnost smanjivanja rizika za autizam kod djece uz odgovarajuće promjene u ishrani trudnica ili uzimanje odgovarajućih probiotika. Naime, naučnici su uspjeli spriječiti razvoj neuronaučnih poremećaja sličnih autizmu…

Moderan način života koji od najranijeg djetetovog uzrasta nalaže odrastanje u “prečistom” okruženju bez klica mogao bi biti jedan od uzroka razvoja najčešće zloćudne bolesti kod djece – akutne limfoblastične leukemije (ALL), smatraju britanski naučnici i vjeruju da bi ta informacija u dogledno vrijeme mogla uticati na spriječavanje razvoja bolesti. Od ALL godišnje oboli oko…

Po definiciji mucanje je govorni poremećaj, a ispoljava se u isprekidanosti i nepravilnosti govornog procesa, usljed grčeva organa za artikulaciju, fonaciju i disanje. Ovi prekidi dok dijete govori mogu biti praćeni učestalim treptanjem očiju, drhtanjem usana i drugim neobičnim oblicima ponašanja koja osoba koja muca radi dok pokušava da govori.