Istraživanje naučnika sa Univerziteta Virdžinija (UVA) pokazalo je kako je glavni faktor razvoja poremećaja iz autističnog spektra, odnosno koji izaziva autizam, mikrobiom majki tokom trudnoće. Ovo otkriće otvara mogućnost smanjivanja rizika za autizam kod djece uz odgovarajuće promjene u ishrani trudnica ili uzimanje odgovarajućih probiotika. Naime, naučnici su uspjeli spriječiti razvoj neuronaučnih poremećaja sličnih autizmu…