Izbor antibiotika bi trebalo da se zasniva na preciznoj mikrobiološkoj dijagnozi. Vrlo često, a zbog težine kliničke slike ili mogućih posljedica , nismo u mogućnosti da više dana čekamo rezultat iz laboratorije. U takvim slučajevima liječenje započinjemo empirijski. Šta je empirijska terapija? Šta izaziva tonzilofaringitis? Cefuroksim, efikasnost u liječenju Šta je empirijska terapija? Empirijska terapija…