Dr Bojović, šta je astma, kakva je to bolest? DR BOJOVIĆ: Ova bolest je dobila ime od grčke riječi  astma(ἅσθμα,ásthma) što u prevodu zbnači zadihanost  ili kratak dah.Tegobe se najčešće javljaju u ranim jutarnjim satima, ali mogu biti i tokom cijelog dana. Broj oboljelih se u posljednje dvije decenije značajno povećava, naročito kod djece, tinejdžera, i…

Moždani udar je jedan od najčešćih uzroka invalidnosti. Svake dvije sekunde neko ga u svijetu doživi, a svakih šest umire zbog njega. Moždani udar uzrokuje poremećaj u moždanoj cirkulaciji zbog čega su određeni djelovi mozga nedovoljno nahranjeni kiseonikom i hranjivim materijama, a to vodi do oštećenja i odumiranja nervnih ćelija. Uzroci su ugrušak koji začepi…

Prema sastavu razlikujemo kolesterolske i pigmentne žučne kamence. U razvijenim zapadnim zemljama najčešći su holesterolski žučni kamenci koji se susreću u oko 80 posto bolesnika. Čisti holesterolski žučni kamenci građeni su od holesterola, a jezgru im čine kalcijeve soli nekonjugiranog bilirubina. Takvi su žučni kamenci, u pravilu, veliki, solitarni i žućkastobijele boje.

1 2 3 19