Dr Bojović, šta je astma, kakva je to bolest? DR BOJOVIĆ: Ova bolest je dobila ime od grčke riječi  astma(ἅσθμα,ásthma) što u prevodu zbnači zadihanost  ili kratak dah.Tegobe se najčešće javljaju u ranim jutarnjim satima, ali mogu biti i tokom cijelog dana. Broj oboljelih se u posljednje dvije decenije značajno povećava, naročito kod djece, tinejdžera, i…

1 2 3 19