Malaksalost, zamor, glavobolja i nesvjestica samo su neki od simptoma naglog pada krvnog pritiska, koji se najčešće događa tokom ljetnjeg perioda, za vrijeme velikih vrućina. Dok je kod mladih, zdravih osoba niži pritisak sinonim za zdravlje, kod hroničnih bolesnika pritisak ispod 120/70 mmHg može da dovede do vitalne ugroženosti.

Ubrzano lupanje srca, praćeno vrtoglavicom, slabošću, bolom u grudima i gubitkom daha, može da bude posljedica aritmije srca. Aritmija se najčešće javlja u srednjim godinama, a sa starenjem se povećava rizik od obolijevanja od ove srčane bolesti. Zdravo srce kuca ravnomjernim ritmom, 60 do 100 puta u minuti.