Udruženje fizioterapeuta Crne Gore nije zadovoljno time koliko korisnici usluga i ostali zdravstveni radnici prepoznaju i cijene posao fizioterapeuta, rekao je predsjednik Udruženja, Krsto Kovačević, dodajući da ta struka u državi nije vrednovana na adekvatan način. Prema njegovim riječima, profesija je i dalje neregulisana u Crnoj Gori. “Fizioterapija nije vrednovana na adekvatan način. Još je…