Piše: Radmila Stupar Đurišić Ličnost se formira i razvija pod uticajem dvije grupe faktora: bioloških i socijalnih, a savremena psihologija ističe kao bitan i treći faktor – aktivnost pojedinca. Čak se pojavljuje sve više psihologa koji zastupaju teoriju da ja treći faktor, aktivnost pojedinca, u stvari najvažniji za sveukupan osjećaj uspješnosti savremenog čovjeka.

Ubrzani način života kojim ljudi danas žive je savršen za stres. Ubrzan rad srca, čvorovi u stomaku i osjećaj nemira su neizbježan dio stresa. Naime, hronični stres tokom vremena može nauditi ljudskom tijelu, uzrokujući sve od inflamacija do kardiometaboličkih bolesti. U nekim slučajevima, stres može igrati ulogu i u uzrokovanju ili čak pogoršavanju raka.