Emocije (šokirati, uzbuditi i td.) su specifična vrsta stanja i procesa u ljudskoj psihi, koji se manifestuje tokom bilo kakvih događaja, pojava i situacija. Svakodnevno doživimo i do stotinu različitih emocija, a da čak to i ne primijetimo. Za ljude su emocije od ključnog značaja – potrebne su nam da se prilagodimo, da brzo odgovorimo…

Piše: Radmila Stupar Đurišić Ličnost se formira i razvija pod uticajem dvije grupe faktora: bioloških i socijalnih, a savremena psihologija ističe kao bitan i treći faktor – aktivnost pojedinca. Čak se pojavljuje sve više psihologa koji zastupaju teoriju da ja treći faktor, aktivnost pojedinca, u stvari najvažniji za sveukupan osjećaj uspješnosti savremenog čovjeka.

Ubrzani način života kojim ljudi danas žive je savršen za stres. Ubrzan rad srca, čvorovi u stomaku i osjećaj nemira su neizbježan dio stresa. Naime, hronični stres tokom vremena može nauditi ljudskom tijelu, uzrokujući sve od inflamacija do kardiometaboličkih bolesti. U nekim slučajevima, stres može igrati ulogu i u uzrokovanju ili čak pogoršavanju raka.