Mogu se javiti u bilo koje doba godine, ali su najčešće u ljetnim mjesecima. Nazivaju se bolestima prljavih ruku jer se prenose prljavim rukama (fekooralni put pren0sa). Najčešći uzročnici su virusi a zatim i bakterije koje se kriju u neispravnim namirnicama.

1 2 3 34