Na novoj listi ljekova, koji građani dobijaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, našlo se 11 novih medikamenata, a novu terapiju će prije svega dobiti pacijenti koji imaju šećernu bolest, multipla sklerozu, visoki krvni pritisak, infektivne bolesti i urogenitalna oboljenja.

Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.