Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

Mogu se javiti u bilo koje doba godine, ali su najčešće u ljetnim mjesecima. Nazivaju se bolestima prljavih ruku jer se prenose prljavim rukama (fekooralni put pren0sa). Najčešći uzročnici su virusi a zatim i bakterije koje se kriju u neispravnim namirnicama.