Liječenje kao kao i dijagnostika oboljenja danas mora da biti personalizovana, te u tom konfekstu DNK analiza dobija sve širu upotrebu. “U dijagnostici i u liječenju se traže razlozi, uzroci bolesti. Tada se spuštamo na nivo hromozoma i gena, odnosno na dio strukture ćelije od koga mi nastajemo i koji nas kao jedinke definiše. Danas…