Klinička studija zaključila je da rutinska mamografija radi ranog otkrivanja raka dojke kod žena u periodu posle menopauze – nema uticaja na smanjenje smrtnosti. Smatra se da je smrtnost posljednjih nekoliko godina drastično smanjena prvenstveno boljom terapijom i zdravstvenim prosvećivanjem žena.

Dosta žena ponekad ima obilnije menstruacije, a nekima je to prosto karakteristika svakog mjesečnog ciklusa. Ovaj poremećaj, koji se u medicini zove menoragija ili hipermenoreja, najčešće je posljedica hormonske neravnoteže ili prisustva mioma (benignog tumora materice). Uzročnici hipermenoreje mogu biti razni, od anemije pa do raka grlića materice i raka materice.