Na današnjem konsultativnom saslušanju pred članovima skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ministara zdravlja i finansija Kenana Hrapovića i Darka Radunovića raspravljalo se o mogućem povećanju zarada zaposlenih u zdravstvu. Hrapović tvrdi da je povećanje plata zdravstvenim radnicima izvjesno, ali se sa tim nije u potpunosti složio Radunović.

Iz Ministarstva zdravlja Danu je saopšteno da je predstavništvo banke ćelija „Cryo Save”, u kojoj je oko 2.000 roditelja dalo na čuvanje matične ćelije, ugašeno prije dvije godine u Crnoj Gori, nakon što je švajcarska Agencija za ljekove i medicinska sredstva Svismedic saopštila je da je Cryo Save, jedna od najvećih privatnih banki matičnih ćelija…

1 2 3 31