Još u 17. vijeku postojala je prksa da lekari pomoću mirisa pokušavaju da ustanove stanje pacijenta. Oni su pokušavali da ustanove povezanost između mirisa pojedinih tjelesnih sekreta, urina, zadaha… i raznih bolesti, kao što je na primjer dijabetes.