Crnogorski pacijenti kojima je kao terapija prepisan lijek koji nije na pozitivnoj listi ili su im preporučene terapije inovativnim ljekovima, skupa liječenja u inostranstvu, ubuduće bi, ako se ostvare najave Ministarstva zdravlja, podršku mogli dobiti kroz poseban fond, u koji bi se sredstva slivala kroz ostvarene naknade štete, kamate, dividende, rente, akcize i koncesije, budžet…

Crnogorsko zdravstvo koje je do prije dvije godine bilo posljednje na listi evropskih zdravstvenih sistema “prepustilo je fenjer” drugima, ali događaji u posljednjih mjesec dana govore da postoje ozbiljni problemi koji ovaj put nijesu u vezi sa nedostatkom novca, zastarjelom opremom, dotrajalim objektima…