Prema posljednje dostupnim podacima Eurostata, prosječna dob žena pri porodu prvog djeteta u Evropi je u porastu. Prosjek u Evropskoj uniji 2013. godine bio je 28,7 godina, dok je 2017. porastao na 29,1 godinu. Povećanje ove dobi se desilo u svim članicama EU, ali u različitim razmjerima – najviše u Estoniji, gdje je dob povećana…

Ljekari Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uveli su novu proceduru operativnog liječenja zadnjeg segmenta oka (Vitrectomia). Do sada su pacijenti radi ove intervencije upućivani van KCCG. Nakon obavljene edukacije od sada će tri ljekara Klinike za očne bolesti, Danijela Đurović-Raonić, Biljana Milojko-Šćepović i Haris Kujundžić, samostalno obavljati operativne zahvate zadnjeg segmenta oka.