Prema analizi Fonda za zdravstveno osiguranje o obimu rada i korišćenja kapaciteta Kliničkog centra i opštih bolnica, koja pokazuje da preko 30 odsto (697 kreveta) posteljenog fonda nije bilo iskorišćeno u 2017. godini. U analizi Fonda se ističe da se proces rada bolničke zdravstvene zaštite sagledava kroz obim rada, odnosno koršpćenja kapaciteta bolnica, kao što…

Hispa, centar za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta 19. jula (četvrtak) u 11,30 sati organizuje predavanje „Novo doba otkrivanja srčanih aritmija“ i praktično predstavljanje rada mobilnog 3-kanalnog EKG-a u Igalu, dok se u Institutu „Dr Simo Milošević“ Igalo AD danas otvara jedan od najvećih Hispa centara kao dio Hispa MNE udruženja i dio Hispa međunarodnog…

Crnogorski pacijenti kojima je kao terapija prepisan lijek koji nije na pozitivnoj listi ili su im preporučene terapije inovativnim ljekovima, skupa liječenja u inostranstvu, ubuduće bi, ako se ostvare najave Ministarstva zdravlja, podršku mogli dobiti kroz poseban fond, u koji bi se sredstva slivala kroz ostvarene naknade štete, kamate, dividende, rente, akcize i koncesije, budžet…