Od danas građani Crne Gore mogu sa receptom da uzimaju ljekove i u 167 privatnih apoteka.

“Očekuje se bolja dostupnost ljekova  i bolja snabdjevenost apoteka jer će građani, osim u 53 Montefarmove, medikamente moći da uzimaju  i u  167 privatnih apoteka. Te ustanove neće biti limitirane ni finansijski,  ni količinom ljekova, stoga bi trebalo da svaki osiguranik u njima realizuje recept”, saopštio je ranije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.

Čirgić je najavio da će građani u apotekama uskoro  moći da uzimaju lijek koji žele sa nove  Pozitivne liste, a ona će biti završena do kraja godine.

Nova lista  sadrži osnovnu i doplatnu. Fond će, prema riječima Čirgića, refundirati dio novca, do iznosa osnovne cijene lijeka, a ostalo će plaćati osiguranik iz svog džepa.

Komentarišući centralno elektronsko zakazivanje, prvi čovjek Fonda ocijenio je da je potrebno  rijeme da se taj projekat sprovede u djelo na pravi način. Naveo je  primjer Velike Britanije kojoj su trebale tri godine da zakazivanje profunkcioniše onako kako je i predviđeno.

Stoje primjedbe da se na preglede kod reumatologa, endokrinologa ili hematologa čeka veoma dugo.

Razlog je deficit kadra i želja pacijenata da biraju doktore.

Nadležni rade na rješavanju tih problema, podsjetio je Čirgić navodeći da je na većini klinika elektronsko zakazivanje dalo dobre rezultate.

Related Post

Ostavi komentar