Dječji psihijatar Nikola Ćulafić nije napustio Klinički centar Crne Gore, dok je prof. dr Miroslav Kezunović zasnovao stalni radni odnos na Univerzitetu Crne Gore kao redovni profesor, a u KCCG će biti angažovan po potrebi.

Ovo je saopšteno iz najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, a povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima da su Ćulafić i Kezunović napustili KCCG.

U reagovanju KCCG se navodi da dječji psihijatar, dr Nikola Ćulafić, nije napustio Klnički centrar Crne Gore, već do kraja oktobra koristi godišnji odmor nakon čega ide na stručno usavršavanje u Njemačkoj.

“Gdje će se dodatno usavršavati na prestižnoj Psihijatrijskoj klinici iz oblasti psihoanalize. Ovim činom se potvrđuje koliko KCCG vodi računa o kontinuiranom stručnom usavršavanju našeg kadra. Dr Ćulafić je mlad i perspektivan ljekar i prvi dječji psihijatar u Crnoj Gori. Poseban akcenat njegovog interesovanja je autizam i u tom smislu ima punu podršku naše ustanove za kontinuiranu edukaciju. Za vrijeme stručnog usavršavanja dr Ćulafića, djecu sa psihičkim smetnjama preuzeće psihijatar dr Zorica Barac Otašević, koja se inače i prije dolaska sa specijalizacije dr Ćulafića bavila dječijom psihijatrijom”, navode iz KCCG.

Pojašnjavaju da je prof. dr Miroslav Kezunović zasnovao stalni radni odnos na Univerzitetu Crne Gore kao redovni profesor, a KCCG će ga po potrebi i dalje angažovati.

Iz KCCG su apelovali na medije da ne objavljuju neprovjerene i netačne informacije.

Related Post

Ostavi komentar