Dje­ca ko­ja ima­ju or­to­ped­ske pro­ble­me ne čekaju više od pola godine na pre­gled u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce Kli­nič­kog cen­tra Crne Go­re, saopštila je za CdM dr Sonja Milašinović, direktorica Instituta za bolesti djece i jedini dječiji ortoped u Institutu.

Podsjećamo da je jedan od roditelja krajem decembra 2017. godine odveo svoje dijete kod doktora opšte prakse, koji ga je potom uputio kod ortopeda, ali je prvi slobodni termin bio tek za četiri mjeseca.

“Dijete je iz čista mira počelo da zabacuje jednu nogu i da hramlje. Pođemo u Dom zdravlja i zakažu nam pregled kod ortopeda 3. aprila 2018. Naravno, poći ćemo privatno, ali šta je sa ljudima koji nemaju novac za privatnike”, pita se jedna od majki.

Milašinović tvrdi da nije tačno da se kod ortopeda na pregled čeka do šest mjeseci.

“Dezinformacija je da se na pregled dječijeg ortopeda čeka do šest mjeseci. Djecu u privatne ordinacije vode roditelji iz svog komfora, a nikako iz nužde. Tačno je da u Crnoj Gori postoji jedan ljekar sa subspecijalizacijom dječije ortopedije, ali najveći dio ortopedskih smetnji pedijatrijskog uzrasta i do 80 odsto razloga upućivanja na pregled mogu riješiti i specijalisti opšte ortopedije, što su i radili do prije šest godina kada sam ja počela sa radom”, ističe Milašinović.

Radi i prekovremeno

Iako je jedini izvršilac te subspecijalizacije, Milašinovićeva se trudi da blagovremeno rješava pacijente prekovremenim, dopunskim radom.

“Tako sam tokom marta 2017. godine, preko osam termina odrađenih u dopunskom radu, pregledala 240 pacijenata. Tokom decembra i 2017. i prve polovine januara 2018. godine, takođe preko dopunskog rada, organizovanih u osam termina pregledano je 140 pacijenata, tako što je glavna sestra ortopedije IBD-a pojedinačno telefonskim putem pozivala roditelje pacijenta i nudila im vanredne termine za pregled njihove djece, te je na taj način “lista čekanja” pacijenata anulirana za mjesece februar, mart i april 2018. godine. Onim roditeljima kojima su dogovarani termini dobijeni preko centralnog zakazivanja, isti su i zadržani”, objašnjava za CdM ona.

Oftamologa dovoljno

Ro­di­te­lji su se ra­ni­je ža­li­li i na de­fi­cit spe­ci­ja­li­sta of­tal­mo­lo­ga u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce.

Milašinović naglašava za CdM da Institut ima jednog oftamologa, dr Natašu Pojužinu.

“Osim nje, IBD ima na raspolaganju, po ugovoru angažovane, dr Natašu Jovović i dr Sanju Borović, da bi svi oftalmološki pacijenti pedijatrijskog uzrasta dobili adekvatnu i balgovremenu, kako konzervativnu, tako i operativnu terapiju. Uz pomenute koleginice, po potrebi angažujemo i dr Lidiju Perez, oftalmologa iz Kliničkog centra Skoplja”, istakla je Milašinović.

Za ultrazvuk kukova čeka se najviše dva mjeseca

Bilo je žalbi i na to da roditelji previše čekaju na snimanje kukova djece.

“Najduže čekanje na taj pregled je dva mjeseca. Da bi se ubrzalo rješavanje liste čekanja pacijenata na ultrazvučni pregled kukova, dva puta nedjeljno je uveden dopunski rad u IBD-u i pri njima se može pregledati 30 pacijenata. Krajem 2017. godine, u nadležnosti Ministarstva zdravlja, organizovana je škola ultrazvučnih pregleda dječijih kukova, stručno vođena Univerzitetskim profesorom radiologije, koju je pohađalo 13 pedijata i osam radiologa iz raznih medicinskih ustanova Crne Gore i za očekivati je da će uskoro i oni početi sa pruženjem usluga u smislu ove vrste pregleda”, zaključila je Milašinović.

Related Post

Ostavi komentar