Udruženje logopeda Crne Gore ULOGCG osnovano je juče u Zavodu za školstvo u Podgorici, imajući u vidu sve veću potrebu za logopedskom pomoći od ranog uzrasta, a radi zaštite struke, saopšteno je iz tog novoformiranog udruženja.

Udruženje logopeda je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme.

Okupljaće logopede na teritoriji naše zemlje koji se stručno ili naučno bave osobama s jezičkim-govornim-glasovnim poremećajima različite etiologije, osobama sa specifičnim teškoćama u učenju, osobama sa poremećajima komunikacije, osobama oštećenog sluha, osobama sa cerebralnim poremećajima, te osobama s otežanom komunikacijom različite etiologije.

“O potrebi formiranja Udruženja i važnosti ovog poziva, govori i podatak, da je u Crnoj Gori, do prije desetak godina, broj logopeda bio neznatan, dok sada Udruženje broji više od 70 članova. Najviše ih je u centralnoj regiji 32, primorskoj 24 i sjevernoj 14, pa su na Skupštini oformljene podružnice i sekcije”, navode u udruženju.

Na osnivačkoj skupštini je usvojen Statut, Etički kodeks i Poslovnik o radu Skupštine, a imenovani su i članovi Upravnog, Nadzornog i Etičkog odbora.

“Statutom Udruženja definisani su ciljevi: Sagledavanje stanja i uzroka, te rad na zakonskim rješenjima i donošenje novih propisa i mjera u korist članova i logopedije kao naučne discipline, širenje znanja o logopediji, kao nauci, proučavanje, praćenje i razmatranje problematike poremećaja: jezičko-govorno-glasovne komunikacije, različite etiologije, poremećaja komunikacije različite etiologije, vršenje djelatnosti usmjerene ka prevenciji, detekciji, dijagnostici govorno-jezičke patologije, unaprjeđenju i sprovođenju postojećih postupaka tretmana, edukacije stanovništva, grupa ili pojedinaca, stručno i naučno usavršavanje logopeda, poboljšanje strukovnog položaja logopeda, licenciranje logopeda, organizovanje i održavanje stručnih seminara, kongresa, tribina, putem pisanih i elektronskih medija, širenje znanja vezano za ciljeve i dostignuća u logopediji, saradnja sa naučnim i drugim organizacijama i udruženjima koja se bave istom ili sličnom djelatnošću”, istakli su u novom udruženju.

Ostavi komentar