Istraživanja Praškog univerziteta za hemiju i tehnologiju ukazala su na alarmantne činjenice da se otrovni bromirani retardanti, opasne hemikalije iz elektronskog otpada nalaze u dječijim plastičnim igračkama proizvedenim reciklažom ove vrste otpada, saopštila je Diana Čavor iz NVO Green Home.

Kako objašnjava, NVO Green Home je iz Crne Gore poslala je osam različitih vrsta igračaka na ispitivanje, a za laboratorijsku analizu izabrana su tri uzorka.

“Analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže toksične hemikalije, odnosno supstance koje su navedene u Stokholmskoj konvenciji (Crna Gora je potpisnica ove konvencije) za globalnu eliminaciju, a koja ima za cilj da zaštiti zdravlje i životnu sredinu postavljanjem strogih graničnih vrijednosti za definisanje opasnog otpada (POPs) i zabrani njegov izvoz i reciklažu”, upozorava ona.

Prema njenim riječima, rezultati istraživanja objavljeni su svega nekoliko dana prije globalne konferencije strana potpisnica Stokholmske konvencije, gdje će se, kako dodaje, odlučivati o tome da li treba i dalje dozvoljavati reciklažu materijala koji sadrže ove hemikalije i utvrditi granične vrijednosti hemikalija za opasan otpad.

“Zakonodavstvo Evropske unije definiše značajno niže granične vrijednosti sadržaja toksičnih hemikalija u novoj plastici od one napravljene od recikliranog materijala. Ironično, da su proizvodi analizirani u ovoj studiji napravljeni od nove plastike umjesto recikliranih materijala, gotovo polovina uzoraka ne bi bila u skladu sa Uredbom EU o dugotrajnim opasnim materijama”, tvrdi Čavor.

Kako dodaje, istraživanje koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode, prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklirane plastike.

“Analiza uzoraka 109 igračaka, dodataka za kosu i kuhinjskog pribora iz 18 zemalja pokazala je da je 107 predmeta (98%) sadržalo mjerljive koncentracije toksičnih hemikalija. Ove hemikalije su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema, negativno utiču na razvoj intelektualnih vještina i pažnju, a istraživanje Univerziteta Berkeley  pokazalo je da se u krvi žena mogu gomilati i uticati na njihove šanse da zatrudne”, objašnjava Čavor.

Standardi propisani Stokholmskom konvencijom, kako ističe, biće jedini globalni regulatorni instrument koji se može primijeniti za sprječavanje uvoza i izvoza kontaminiranog otpada.

Ostavi komentar