Ministarstvo zdravlja pokušalo je prošle godine da u Zakonu o zaštiti stanovništva uvede član kojim bi se upis u vrtiće i škole uslovljavao vakcinacijom, ali su od tog rješenja odustali nakon što ih je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković upozorio da se pravo na boravak djece u vrtićima i školama ne može uslovljavati prethodnom vakcinacijom, jer su pravo na zdravlje i obrazovanje djece garantovani Ustavom Crne Gore, kao i međunarodnom konvencijom, piše Dan.

Članom 27 zakona propisano je da je roditelj ili staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vakcinaciju protiv bolesti tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubeole, virusnog hepatitisa B i hemofilusa influence tipa B, osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.

U susjednoj Srbiji Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nevakcinisana djeca ne mogu da se upišu u osnovnu školu, zbog čega se roditelji novčano kažnjavaju.

“Za pitanje vakcinacije nadležno je Ministarstvo zdravlja. Kako kontinuirano raste interesovanje roditelja za uključivanjem njihove djece u rano i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, treba se rukovoditi principom jednakih šansi i omogućiti svoj djeci da budu upisana. Osnovna škola je svakako obavezna, a dokumentacija je jasno propisana, i u nju spada potvrda od izabranog pedijatra, te se ništa dodatno ne bi trebalo tražiti od roditelja”, ističe portparol Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Iz Ministarstva zdravlja nijesu odgovorili na pitanja da li se upis učenika i predškolaca uslovljava obaveznom vakcinacijom. Ombudsman je, na drugoj strani, tom resoru uputio primjedbu povodom nacrta izmjena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Zaštitnik je istakao da odredbu kojom se precizira da su roditelji obavezni da prilikom upisa djece u ustanove dostave i dokaze o vakcinaciji, treba brisati i propisati način rada stručnog tima, posebno u slučajevima postojanja medicinskih kontraindikacija.

“Zaštitnik smatra da se obrazovanje i vaspitanje ne može uslovljavati prethodnom vakcinacijom. Pravo na zdravlje i pravo na obrazovanje i vaspitanje su prava koja su garantovana Konvencijom o pravima djeteta UN, Ustavom Crne Gore i domaćim propisima, te da se polazeći od principa nedjeljivosti prava, ne može dati prioritet jednom ili drugom pravu, već je potrebno uspostaviti njihovu ravnotežu. Nacrtom zakona članom 27, propisana je obavezna vakcinacija protiv određenih zaraznih bolesti tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubeole, virusnog hepatitisa B, za sva lica određenih uzrasta. Zato smatramo da sadašnje zakonsko rješenje treba zadržati budući da se radi o stručnom (medicinskom) pitanju, a koje je na istovjetan način uređeno važećim zakonom”, ističe ombudsman u mišljenju.

Ostavi komentar