Da li će se “kubanska vakcina protiv raka pluća” naći u prometu u Crnoj Gori, još nije izvjesno, jer Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (Calims) do sada nijedno pravno lice nije podnijelo zahtjev za dobijanje dozvole.

Bosanska agencija ovog mjeseca dozvolila je primjenu ove vakcine, a u liječenju karcinoma pluća na srbijanskom tržištu ona se koristi već više od godinu.

“Kubanska vakcina ili “cimavaks” navodno sprečava širenje metastaza i određenu vrstu karcinoma pluća pretvara u hroničnu bolest.

Iz Calimsa objašnjavaju da prema Zakonu o ljekovima pacijentima u Crnoj Gori neki lijek može biti dostupan ukoliko je na osnovu podnesenog zahtjeva, a nakon procjene kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti dobio dozvolu za stavljanje u promet (registraciju), interventni uvoz, odnosno sprovođenje kliničkog ispitivanja.

“Kako se Agenciji za ljekove i medicinska sredstva još nije obratilo nijedno pravno lice u smislu podnošenja zahtjeva za neku od navedenih mogućnosti, Calims nije imala uvid u dokumentaciju o ovom lijeku na osnovu koje bi mogla da postupa. Dodatno, budući da još ne postoji čak ni interesovanje o uslovima za dobijanje odobrenja, nijesmo u mogućnosti da pružimo bliže informacije o tome kada se i da li se uopšte može očekivati da se ove vakcine nađu u prometu u Crnoj Gori”, kazali su Pobjedi iz ove zdravstvene ustanove.

Kada i ukoliko do toga dođe Agencija će, ističu, preduzeti Zakonom o ljekovima propisane korake.

Kako je ranije objašnjavao kubanski imunolog Pedro Kamilo Rodriges, koji je rukovodio timom koji je stvorio čuvenu terapijsku vakcinu cimavaks EGF, postoje jasni kriterijumi po kojima se određuju pacijenti na koje ta vakcina djeluje.

Cimavaks EGF je namijenjen pacijentima koji imaju nemikrocelularni rak pluća u poodmakloj, trećoj B ili četvrtoj fazi izjavljivao je ranije Rodriges. Cilj ove vakcine, prema njegovim riječima, nije da izliječi bolesnika koji ima rak pluća u poodmaklom stadijumu, već da on sa bolešću nastavi da živi.

Related Post

Ostavi komentar