Muškarci iznad 180cm imaju za 21 odsto veću šansu od visokorizičnog raka prostate nego oni koji su niži. Za 13 odsto se povećava rizik i kod sredovječnih muškaraca koji imaju barem 10cm viška oko struka.

Naučnici objašnjavaju da visoki muškarci imaju veći nivo hormona rasta, koji utiče na rast u djetinjstvu, ali se povezuje sa rakom prostate u odraslom periodu.

Muškarci koji su gojazni, posebno u srednjim godinama, mijenjaju nivo testoterona, što je takođe jako rizično po prostate. Dokazano je da u obije grupe rak prostate napreduje progresivnije i dovodi do češće smrti.

”Ovi rezultati nam pomažu da shvatimo na koji način rak prostate nastaje i napreduje kod određenih ljudi. Takođe, rezultati su jako važni kako bismo radili na planu ishrane u mlađem dobu i tokom rasta koji bi mogao preventivno da djeluje na nastanak raka kasnije”, kaže autorka studije dr Aurora Perez Kornago.

Inače, i ranije studije su dokazale da su visoki i gojazni muškarci u mnogo većem riziku od raka prostate.

Ostavi komentar