Prva asocijacija na urološki pregled uvjek je neprijatna, zbog prirode samog pregleda, međutim, jako je važno razbiti predrasude i podstaći, prije svega muškarce, da redovno odlaze na preventivne preglede kod urologa.

DA LI ZNATE KADA JE VRIJEME DA SE JAVITE UROLOGU?

Praksa je pokazala da se muškarci, ukoliko postoji porodično opterećenje sa karcinomom prostate, na pregled najčešće dolaze od 40-te godine pa na dalje. Preporučljivo je i jako važno da svi muškarci stariji od 50 godina, makar jednom godišnje urade tumorske markere za prostatu. Kod muškaraca u periodu od 18-te godine pa na više, obavezno je uraditi hormonski status, nivo testosterona u krvi, klinički pregled spoljnih genitalija i spermogram.

Najčešća oboljenja kod muškaraca su hematurija, odnosno prisustvo krvi u mokraći, infertilitet i benigna hiperplazija prostate.

Kod mlađih muškaraca urološki pregled podrazumijeva detaljno uzimanje anamnestičkih podataka, detaljan fizikalni pregled, a ukoliko je indikovano, i ultrazvučni pregled. Nakon ovih pregleda se od pacijenta traži da učini potrebne laboratorijski pretrage. Ukoliko se ispostavi da se radi o infekciji, određuje se terapija, dok ako se radi o težem oboljenju (urođena anomalija urogenitalnog trakta ili sumnja na malignom), ispitivanje se dopunjava kompjuterskom tomografijom sa urografijom, nuklearnom magnetnom rezonancom i eventualno endoskopskim ispitivanjem.

UROLOŠKI PREGLEDI NISU REZERVISANI SAMO ZA MUŠKARCE

Urološki pregledi jesu češći kod muškaraca, ali su podjednako važni i za žene. One se uglavnom na preglede javljaju tek pri pojavi određenih problema, te ne postoji preporučena starosna granica kada je potrebno krenuti sa redovnim urološkim pregledima.

Česta oboljenja kod žena su nekontrolisano i nevoljno gubljenje urina (inkontinencija urina) i urinarne infekcije, koje se manifestuju učestalim mokrenjem, koje može biti praćeno peckanjem i bolom u donjem stomaku i genitalnoj regiji. One se detektuju i definišu kliničkim pregledom, laboratorijskim pregledima urina i urinokulture, kao i EXO pregledom urotrakta.

Related Post

Ostavi komentar