Epiduralna injekcija je jedan od načina liječenja bola u leđima praćenog radikularnim bolom (bol koji se prenosi u nogu). U kičmeni kanal se ubrizgava odgovarajući rastvor, koji se raspoređuje oko moždane opne i nervnih korenova.

Rastvor je kombinacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, čime se postižu analgetski i antizapeljenski efekti, koji u dužem vremenskom periodu diprinose smirivanju bola. Rastvor se ubrzgava kroz posebnu iglu, koja se u kličmeni kanal uvodi u regiji između četvrtog i petog slabinskog pršljenja ili kroz veliki krsni otvor (hiatus sacralis).

Ova metoda veoma je slična epiduralnoj anesteziji koja se daje prilikom porođaja. Razlika je u tome što kod porođaja nije potrebno dugotrajno dejstvo, pa se ne daje kombinacija anestetika i kortikosteroida, već samo anestetik.

Related Post

Ostavi komentar