Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, naša sredina je suočena i sa problemom negativnog prirodnog priraštaja, pa samim tim bračna neplodnost još više dobija na značaju.

Problem neplodnosti u Crnoj Gori ima od 12 do 15 odsto parova.

Neplodnost se definiše kao odsustvo trudnoće nakon jedne godine redovnih seksualnih odnosa bez korišćenja kontracepcije.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, osigurane osobe imaju pravo na tri besplatna pokušaja oplodnje uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije (ART).

„Pravo na vantjelesnu oplodnju mogu ostavriti žene starosti do navršene 44. godine života, koja nemaju djece ili imaju manje od dvoje žive djece rođene u istoj bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici“, saopšteno je FOS-u iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Procedura za ostvarivanje prava na tri pokušaja oplodnje uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije (ART)  počinje tako što izabrani doktor ginekolog upućuje osigurano lice Konzilijumu za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore.

Nakon toga, na osnovu predloga Konzilijuma, izabrani ginekolog izdaje uput osiguranom licu, na način što ga upoznaje sa kojim ustanovama Fond ima zaključen ugovor.

Osigurano lice ima pravo izbora u kojoj će od ustanovi sa kojima Fonda ima zaključen ugovor uraditi postupak ART-a.

Fond ima zaključene ugovore o pužanju usluga ART-a sa sledećim ustanovama: Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje Bolnica „Codra“ Podgorica ,  Klinika „Life“ Pdogorica Klinika „Ars medica“ Podgorica Klinika „Humana reprodukcija“ Budva .

Kako je FOS-u saopšteno iz Fonda za zdravstveno osiguranje od početka one godine zaključno sa 31. avgustom ovom organu su ispostavljene fakture u ukupnom iznosu od nešto više od 360 hiljada eura.

Iz Fonda napominju da Opšta bolnica Cetinje nije u mogućnosti da da precizne finansijske podatke, jer je u toku dorada njihovog informatičkog sistema.

U okviru ovih sredstava urađeno je ukupno 275 postupaka vantjelesne oplodnje.

Vantjelesna oplodnja je najčešća i najuspješnija metoda liječenja neplodnosti, a u našoj državi, prema ranije objavljenim podacima, godišnje se uradi od 400 do 500 postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

Izvor: fosmedia.me

Ostavi komentar