Pregled kod trudnica izuzetno je važan jer i fetus, kao i svako drugo živo biće može da ima zdravstvene probleme, da se nepravilno razvija i da boluje. Nažalost, razlika je što njegove tegobe mogu da ostanu skrivene sve do rođenja.

Među najčešćim bolestima fetusa su urođene anomalije koje se javljaju kod oko pet odsto rođene djece, a najzastupljenije su urođene srčane mane. Većina srčanih bolesti se uspješno liječi ili čak i ne zahtijeva hiruršku intervenciju, ali mnoge su kompleksne i teške, a bez intenzivnog lečenja, život djeteta nije moguć.

Moderna perinatalna medicina podrazumijeva zajedničku borbu trudnice i ginekologa za zdravo potomstvo. Većina trudnih žena danas pored nekoliko ultrazvučnih pregleda ima i laboratorijske, a često i genetske testove. Mnoge trudnice postavljaju pitanje: zašto je to potrebno? Odgovor je da fetus, kao i svako drugo živo biće može da ima zdravstvene probleme, da se nepravilno razvija i da boluje. Nažalost, razlika je što njegove tegobe mogu da ostanu skrivene sve do rođenja.

U otkrivanju urođenih anomalija današnja prenatalna dijagnostika se najvećim dijelom oslanja na ultrazvučne preglede koji se rade od rane trudnoće. Pregled srca je dio standardnog ginekološkog praćenja, pri čemu se očekuje da ginekolog može da prepozna potencijalnu bolest srca i da uputi trudnicu kod dječjeg kardiologa na detaljan fetalni ehokardiografski pregled. Poremećaj u građi i/ili funkciji srca se može vidjeti veoma rano, čak oko 16. gestacijske nedjelje, ali se najčešće prvi pregledi rade između 18. i 22. gestacijske nedjelje, a mogu se raditi i kasnije, sve do kraja trudnoće.

Postoje i situacije kada se ultrazvukom ne prikazuje mana na srcu, ali se vide nepravilnosti u debljini mišića ili načinu rada, što najčešće ukazuje na neki drugi ozbiljan problem zdravlja bebe: genetske prirode, poremećaja cirkulacije, infekcije i sl. Neka oboljenja, prije svega poremećaji ritma se mogu liječiti još tokom trudnoće, a razvijene su i fetalne interventne metode širenja suženih ušća na zaliscima.

Kako je urođena bolest srca često udružena i sa poremećajima na drugim organima, idealan pristup je takozvani konzilijarni pregled, čiji je cilj sagledavanje cjelokupnog zdravlja fetusa. Konzilijum se sastoji iz veoma iskusnog tima ginekologa koji čine dječji fetalni kardiolog, dječji hirurg i klinički genetičar. Takav konzilijum nazivamo Konzilijum za fetalnu medicinu.

Cilj čitave prenatalne dijagnostike danas je što ranije otkrivanje bolesti, a budućim trudnicama se savjetuju i genetski testovi prije započinjanja trudnoće, a u cilju procjene rizika od rađanja bolesnog djeteta. I na kraju, fetalna medicina stalno napreduje, i u dijagnostici i u terapiji. Pitamo se gdje su granice? U ovom trenutku, naš najveći izazov je pokušaj da se pored fizičkog razvoja, proceni i mentalni razvoj djeteta posle rođenja.

Nedeljnik

Ostavi komentar