Tokom 2014. godine skoro svaka peta žena na svijetu porađala se carskim rezom. Izvorna svrha ove procedure, tokom koje se beba vadi kroz matericu i abdomen, bila je u tome da se izbjegnu komplikacije opasne po život, koje mogu da nastanu tokom vaginalnog porođaja.

Ipak, u nekim zemljama stopa porođaja carskim rezom znatno je viša od stope od 10 odsto koju Svjetska zdravstvena organizacija povezuje sa prevencijom smrtnosti majki i novorođenih beba.

Zašto se u nekim zemljama obavlja toliko mnogo carskih rezova?

Ana Pilar Betran, medicinski autoritet pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kaže da presudnu ulogu pri davanju prednosti ovoj proceduri imaju porodice i doktori, koji se za nju opredeljuju jer očekuju da postignu bezbjedniji ishod i izbjegnu duge ili bolne trudove.

Visoke stope, kakve su u Brazilu, mogu da odražavaju i želju da se sa većom predvidljivošću odredi vrijeme porođaja, dok niske stope mogu da ukazuju na oskudniji pristup zdravstvenoj zaštiti.

Budući da doktori i trudnice preispituju prednosti vaginalnog porođaja, stopa porođaja carskim rezom mogla bi da opadne, kaže Betranova.

Izvor: Nacionalna geografija 

Ostavi komentar