Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) izdala je upozorenje ljekarima i pacijentima o štetnosti medikamenata za visok pritisak i hronične srčane slabosti, jer sadrže aktivnu suptancu hidrohlortiazid koja može da izazove nemelanomski rak kože.

Pomoćnica direktora Agencije Željka Božović kazala je da nema mjesta panici, poručivši da kardiološki pacijenti nipošto ne smiju da prekidaju terapiju. Objasnila je i da je pismo zdravstvenim radnicima mjera opreza, te da ono sadrži preporuke koje su iste i u ostalim evropskim zemljama.

“Terapija se ne smije obustavljati, niti pacijenti smiju samoinicijativno da prestanu da se liječe, bez konsultacije sa ljekarom, jer tako mogu naškoditi svom zdravlju”, kazala je Božović.

Hidrohlortiazid je, prema njenim riječima, supstanca koja se koristi decenijama i nigdje
nije predloženo da se lijek povuče iz upotrebe.

“Svaki lijek se temeljno prati i prikupljaju se podaci o njemu, nezavisno od toga koliko dugo se on primjenjuje. Sada je statistika iz određenih ispitivanja koja su sprovedena u Danskoj,pokazala da možda postoji povećana mogućnost od dobijanja nemelanomskih karicnoma kože, koji su inače izuzetno rijetki”, kazala je Božović.

Dozvola za ljekove koji sadrže hidrohlortiazid nigdje nijeukinuta i lijek nigdje nije povučen
iz upotrebe. “Agencija je uputila pismo ljekarima sa preporukama koje su date od relevantnog Komiteta Evropske agencije za ljekove, a preporuke se odnose na to da ljekari treba da obrate pažnju na pacijente koji koriste ovu terapiju, da one koji imaju promjene na koži upute na dalju dijagnostiku i da obavijeste pacijente o rizicima i potrebi da kontrolišu kožu. Potrebno je da prijave svaku promjenu na koži i da ograniče izlaganje suncu i UV zracima i da koriste odgovarajuće zaštitne faktore”, kazala je Božović.

Ljekovi koji sadrže hidrohlortiazid i koji se nalaze u prometu u Crnoj Gori koriste se, kao i
u zemljama okruženja i zemljama Evropske unije, u terapiji povišenog krvnog pritiska, srčanih, hepatičkih i nefrogenih otoka, odnosno hronične srčane slabosti. Agencija za ljekove i medicinska sredstvaCrne Gore do sada nije primila nijednu prijavu sumnje na karcinom kože povezan sa primjenom hidrohlortiazida. Odnos koristi od primjene ovih ljekova i rizika od ispoljavanja
neželjenih dejstava je, kako su saopštili, i dalje pozitivan, imajući u vidu ozbiljnost indikacija u kojima se ovaj lijek primjenjuje.

Na spisku ljekova koji sadrže supstancu ,,hidrohlortiazid“ nalazi se čak 35 spornih medikamenta sa različitim tržišnim imenom, ali na svakoj kutiji piše koju aktivnu supstancu sadrži i u kom procentu. To su ,,enalapril“, ,,vivace“, ,,termikol“, ,,korace“, ,,telmipres“, ,,skopril“, ,,iruzid“, ,,nebilet“, ,,mikardis“, ,,prilazid“, ,,losar“, ,,erinorm“, ,,hemokvin“, ,,hemopres“, ,,irbenida“, ,,prilenap“, ,,prilinda“, ,,tensek“, ,,janida“, ,,ampril“, ,,kazakombi“, ,,enap“, ,,lorista“, ,,tolukombi“,,,valsakombi“, ,,lodoz“,,,kondiovan“, ,,monopril“, ,,enates“, ,,binevol“, ,,tritace“ i
,,diunorm“.

Ostavi komentar