Novim Pravilnikom Fonda za zdravstveno osiguranje definisan je postupak upućivanja osiguranika van Crne Gore na liječenje, a predviđeno je i da Fond snosi troškove slanja genetskih uzoraka i tkiva na analizu u inostranstvo.

 Direktor Fonda, Sead Čirgić, podsjetio je na konferenciji za novinare da od nedjelje osigurana lica mogu sa receptom podići ljekove i u privatnim apotekama.

“Ukupno imamo 167 ugovora sa privatnim apotekama, što će omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu našim osiguranicima u pogledu obezbjeđivanja ljekova, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju“, rekao je on.

Čirgić je kazao da nijesu imali prijava po javnom pozivu koje je raspisao Fond za šest opština – Andrijevicu, Gusinje, Petnjicu, Plužine, Šavnik i Žabljak.

“Međutim, u svim ovim opštinama postoje Montefarmove apoteke“, istakao je on.

Čirgić je rekao da da je Upravni odbor Fonda usvojio novi Pravilnik o načinu i postupku upućivanja osiguranika van Crne Gore.

 Kako je kazao, prema novom Pravilniku, osiguranik pravo na liječenje ostvaruje na osnovu obrasca, u skladu sa međudržavnim ugovorom sa državom sa kojom Crna Gora ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju.

“Ono što je novina je da će Fond snositi troškove koje je dosad snosio osiguranik, a odnosili su se na slanje genetskih uzoraka i tkiva na analizu u inostranstvo“, naveo je Čirgić.

Kako je rekao, Pravilnikom je propisana mogućnost dovođenja odgovarajućih medicinskih stručnjaka i timova iz ustanova iz inostranstva, a u cilju obezbjeđivanja komfornijeg liječenja osiguranih lica u ustanovama u Crnoj Gori, što doprinosi smanjenju troškova liječenja, i osiguraniku i njegovoj porodici i Fondu.

Iz Fonda je, kad je u pitanju on line zakazivanje specijalističkih pregleda, saopšteno da se sa sadašnjim danom zakazalo oko 500 pregleda osiguranika.

Related Post

Ostavi komentar