Servis za elektronsko zakazivanje preko portala eZdravlje.me i nakon skoro godinu od primjene susreće se sa istim problemima sa kojima je kuburio na samom početku implementacije tog servisa u zdravstveni sistem Crne Gore. Riječ je o neažurnim planovima rada domova zdravlja zbog kojih građani na uredno zakazan pregled preko servisa eZdravlje.me čekaju satima kod drugog ljekara, jer je njihov izabrani doktor na godišnjem odmoru ili bolovanju.

Naime, redakciji Dnevnih novina javili su se građani sa pritužbama na rad servisa za elektronsko zakazivanje preko portala eZdravlje.me koji im, kako su objasnili, uredno zakazuje termine kod izabranih doktora koji su na godišnjim odmorima ili bolovanju, pa su zbog toga prinuđeni da čekaju satima kod drugih ljekara.

“Tako je od samog početka. Prošle godine sam tolerisao jer je početak i servis, koji mi je zaista olakšao odlazak kod doktora, treba da zaživi. Međutim, izabrani doktor mi je rekao da su ove godine morali da prijave unaprijed sve izostanke, godišnje odmore, seminare…, do kraja godine kako se to više ne bi dešavalo. Zato nisam očekivao da ću za dva mjeseca i pet zakazivanja pregleda ili kontrola samo jednom natrčati na svog doktora, a ostalo čekati satima kod zamjene”, kazao je za Dnevne novine zatečeni i vidno revoltirani Nikola Đurović iz Podgorice.

Ljekar kod kojeg ga prebace da čeka, kako kaže, već je zatrpan svojim pacijentima i svim unaprijed zakazanim pacijentima odsutnog doktora.

Tog problema svjesni su i u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

“Sa problemom neažurnih planova rada domova zdravlja susreli smo se na samom početku implementacije elektronskih servisa u zdravstveni sistem Crne Gore. Uopšteno govoreći, informatizacija sistema ne rješava problem, ali nepogrešivo ukazuje na njega. Nakon godinu dana u manjoj mjeri susrijećemo se sa istim, iako je obavezno vođenje precizne i ažurne evidencije planova rada i nije vezano za eServise”, kazao je za Dnevne novine direktor Fonda Sead Čirgić.

Od unutrašnje organizacije ustanove, poštovanja radnog vremena i planova rada, ažurnog i tačnog unosa u informacioni sistem od administratora ustanova, kako je objasnio, zavisi dostupnost elektronskih servisa i konkretno eZakazivanja nego dostupnost zdravstvene zaštite.

“Od momenta uvođenja Fond za zdravstveno osiguranje, putem dopisa, urgencija i upozorenja apeluje na ustanove, da ako se ne poštuju osnovni principi i stvore preduslovi (ažurni i precizno unešeni planovi rada), elektronski servisi za potrebe osiguranika koji omogućavaju dostupniju zdravstvenu zaštitu neće imati očekivani efekat koji se odnosi, prije svega, na njihovo zadovoljstvo”, naglasio je Čirgić.

Za sada, kako je kazao, mogućnost korišćenja elektronskih servisa ima 35.061 osiguranik.

“Pored eZakazivanja postoje i servisi kao što su eNalaz, eRecept, a uskoro i neka nova rješenja”, najavio je Čirgić i dodao da portal preko kojeg se pristupa elektronskim servisima u zdravstvu, do sada bilježi 204.990 posjeta.

CdM

Ostavi komentar