Fond za zdravstveno osiguranje prošle godine građanima je za zdravstvene usluge koje su platili kod privatnika, jer nijesu mogli da ih dobiju u javnom zdravstvu, refundirao 286.000 eura.

Kako je za Pobjedu rekao prvi čovjek te ustanove Sead Čirgić, najviše novca izdvojeno je za laboratorijske nalaze kao što su AMH hormonska analiza kod žena (marker za reproduktivni potencijal jajnika), dabl test u trudnoći i vitamin D.

PRAVILNIK

Refundacija u punom iznosu za uslugu koja se ne može ostvariti u javnim zdravstvenim ustanovama moguća je od jula prošle godine, a to je definisano pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovim dokumentom podrazumijeva se i refundacija troškova na ime kupljenog lijeka sa liste, koji osiguranik nije mogao da podigne na recept.

– Prema podacima Fonda, za refundaciju ljekova osiguranicima, koji su ga kupili sopstvenim sredstvima u 2018. godini, isplaćeno je oko 114.000 eura, dok je godinu ranije za medikamente isplaćeno oko 172.000 eura – rekao je Čirgić.

Iako se u prošloj godini refundacija troškova ljekova obavljala u punom iznosu, prema stvarnoj cijeni kupljenog lijeka, kako ističe prvi čovjek Fonda, nije došlo do porasta troškova refundacija, već su naprotiv troškovi smanjeni.

– To je rezultat veće dostupnosti ljekova koji se izdaju na recept i bolje snabdjevenosti tržišta, prije svega zbog donošenja nove Liste ljekova koja je u primjeni od marta 2018. godine, a kojom su uvedeni novi ljekovi i medikamenti za savremene terapije u liječenju naših osiguranika – kazao je Čirgić, naglasivši da je i uključivanjem privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova obezbijeđena snabdjevenost ljekovima kao i povećana konkurentnost na tržištu ljekova.

Kada su u pitanju medicinska sredstva, trend kretanja je, kako kaže isti kao i kod ljekova.

MEDICINSKA SREDSTVA

Za refundaciju medicinskih sredstava u prošloj godini izdvojeno je oko 36.700 eura, dok je u 2017. na ime refundacija isplaćeno oko 38.000 eura.

– Snabdjevenost medicinskim sredstvima u prošloj godini bila je dobra, sa izuzetkom u sporadičnim slučajevima, ukoliko ih zdravstvena ustanova nije blagovremeno obezbijedila. Radi se o specifičnim medicinskim sredstvima, koja se ugrađuju kod neurohirurških operacija – kazao je Čirgić.

Fond za zdravstveno osiguranje prošle godine prihvatio je i inicijativu roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti i ljekara Kliničkog centra, kao i Udruženja osiguranih lica koja boluju od reumatoloških bolesti i proširio im pravo na medicinsku rehabilitaciju.

Tim povodom izmijenjen je pravilnik koji reguliše tu oblast i lista bolesti za medicinsku rehabilitaciju.

U listi za medicinsku rehabilitaciju prošle godine dodate su i nove dijagnoze po osnovu kojih se može ostvariti pravo na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, među kojima je Daunov sindrom, cistična fibroza, Morkijev sindrom, zloćudni i dobroćudni tumor srca.

Ostavi komentar