Pored laboratorijskih analiza krvi i uruna, ultrazvuk abdomena predstavlja nezaobilazni metod u dijagnostici organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta.

Ovim pregledom dobija se uvid u stanje abdominalnih organa: jetre, žučne kese, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike, prostate, jajnika i uterusa.

Ultrazvuk abdomena ima veliku primjenu u dijagnostici oboljenja jetre i predstavlja metodu prvog izbora u ispitivanju pacijenta sa suspektnom opstruktivnom žuticom. Ultrazvučni doppler koristi se za procjenu hepatične vaskularizacije i hemodinamike. Takođe možemo odrediti veličinu jetre, oblik, položaj, sagledati njenu strukturu i otkriti postojanje tumora.

Ultrazvuk žučne kese daje podatke o njenoj veličini, debljini zidova, zapaljenjima, tumorima, i ima veliku ulogu u otkrivanju kamenaca s obzirom na njihovu učestalost. Takođe možemo pratiti stanje žučnih puteva, njihovu opstrukciju izazvanu što prisustvom kamenaca ili tumora što ima velike posljedice po zdravlje pacijenata.

Ultrazvuk abdomena daje važne informacije o pacijentima s akutnim i hroničnim pankreatitisom, kalcifikacijama u pankreasu, pseudocistama i karcinomu. Ehografski izgled govori o edemu, zapaljenju, kalcifikacijama, pseudocistama, tumorima.

Karakterističan ultrazvučni nalaz u akutnom pankreatitisu je uvećanje pankreasa. U pseudocistama se vidi glatka, okrugla kolekcija tečnosti. Karcinom pankreasa pomjera uobičajene orjentacione tačke, a lezije veće od 3 cm obično se vide kao lokalizovane hipoehogene solidne lezije.

Ultrazvučna dijagnostika bubrega nam omogućava da odredima njihov, oblik, veličinu, brojnost. Ovom vrstom dijagnostike možemo otkriti prisustvo kamenaca u bubrezima, prisustvo cisti ali i tumora. Ultrazvučnim dopplerom posmatramo renalne arterije i pratimo stanje vaskularizacije bubrega kao i njihovu hemodinamiku. U tom kontekstu možemo otkriti da li postoji stenoza bubrežnih arterija.

Takođe ultrazvukom možemo pratiti i stanje uretera koji spajaju bubrege sa mokraćnom bešikom. Na njima možemo otkriti prisustvo kako urođenih tako i stečenih anomalija, a posebno pratimo da li postoji stenoza izazvana kamencima ili tumorima.

Ultrazvučnim pregledom adbomena možemo posmatrati i mokraćnu bešiku i otkriti niz oboljenja, počev od kamenaca, krvnih koaguluma, tumora…

Kod genitourinarnog sistema kod muškaraca posmatramo prostatu, testise, a kod žena matericu, jajnike, jajovode. Tu vrstu ultrazvučnog pregleda obavljaju ljekari specijalisti urologije, ginekologije.

S obzirom da se radi o jednostavnoj i bezbjednoj dijagnostici svima savjetujemo da preventivno jednom godišnje urade ultrazvuk abdomena, kako bi na vrijeme otkrili patološke promjene i time spriječili razvoj bolesti.

Izvor: As Medicus

Ostavi komentar