Liste čekanja na operacije, preglede ili neku od dijagnostičkih procedura četiri najveće klinike Kliničkog centra i dalje se smanjuju. Tokom avgusta na njima se nalazilo 128 pacijenata manje nego u julu.

I tokom ljeta nastavljen je trend smanjenja listi čekanja na operacije, preglede ili neku od dijagnostičkih procedura četiri najveće klinike Kliničkog centra Crne Gore.

U avgustu se na njima nalazi ukupno 1.018 pacijenata, što je za 128 manje nego u julu kada je na listama čekanja bilo 1.146 pacijenata.

Prema podacima objavljenim na sajtu Kliničkog centra, iako je lista čekanja kardiološke klinike za avgust kraća za čak 120 pacijenata u odnosu na jul, ta klinika i dalje prednjači po broju pacijenata koji se na njoj nalaze. Smanjenja su evidentna i na listama čekanja očne i klinike za onkologiju i radioterapiju. Na listi čekanja Klinike za ortopediju nalazi se 78 pacijenata, dva više nego prošli mjesec.

Prema podacima sa sajta KCCG, na operaciju u Centru za kardiohirurgiju trenutno čeka 56 građana 17 više nego prošli mjesec, dok se na listi Klinike za kardiologiju nalaze ukupno 622 pacijenta, 120 manje nego u julu. Smanjena je lista čekanja na HDO, u avgustu se na njoj nalaze 352 pacijenta, što je za 104 manje nego u julu kada je bilo 456 pacijenata.

Na listi čekanja za implantacije ICD sada se nalazi 19 pacijenata, dva više nego prošli mjesec, na implantacije CRT 10 bolesnika, dva manje nego u julu, na ugradnju pejsmejkera čeka 19 pacijenata, osam manje nego u prethodnom mjesecu, a na implantacije CRTD sedam koliko i u julu.

Smanjena je lista čekanja i za EF i RF ablacije i sada tu dijagnostičku proceduru čeka 127 pacijenta, pet manje nego u julu, dok je lista za 3D ablacije kraća za tri pacijenta i sada se na njoj nalazi 88 pacijenata. Za šest pacijenata kraća je i lista čekanja Klinike za onkologiju i radioterapiju na kojoj se u avgustu nalazi 67 pacijenata.

Na listama čekanja Klinike za onkologiju i radioterapiju u avgustu nalazi se 25 ambulantnih pacijenata, jedan manje nego u julu, 11 hospitalnih pacijenata, sedam manje nego prošli mjesec, na palijativno zračenje čeka 14 oboljelih, pet više nego u julu, dok na zračenje dojke čeka 17 pacijenata, tri manje nego prošli mjesec, stoji na sajtu najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Ni u avgustu, kao i u julu, nema listi čekanja na Odjeljenju nuklearne medicine.

Ovaj mjesec kraća je i lista čekanja na Klinici za očne bolesti na kojoj se trenutno nalazi 195 pacijenata, 21 manje nego u julu.

Related Post

Ostavi komentar