Lijek “esmya” (ulipristal acetat), koji koriste žene za liječenje mioma, može prouzrokovati ozbiljna oštećenja jetre, zbog čega su Glosarij, kao nosilac dozvole za stavljanje u promet ovog medikamenta i Agencija za medicinska sredstva i ljekove izdali upozorenje zdravstvenim radnicima o ograničenju njegove upotrebe.

Nadležni upozoravaju da može doći do ozbiljnog oštećenja jetre, zbog čega su izdali preporuke za praćenje jetre kod pacijentkinja koje su koristile pomenuti lijek.

Evropska agencija za ljekove razmatra koristi i rizike liječenja ulipristal acetatom (“esmya”). Postupak procjene je pokrenut nakon prijava ozbiljnog oštećenja jetre, uključujući akutnu insuficijenciju jetre sa posljedičnom transplantacijom kod nekih pacijentkinja liječenih ovim lijekom. Do završetka procjene postupka dogovorene su sljedeće privremene mjere radi zaštite bezbjednosti pacijentkinja.

“Ne bi trebalo započinjati liječenje lijekom ‘esmya’ kod novih pacijentkinja ili kod onih koje su završile prethodni ciklus terapije. Zatim, kod žena koje su trenutno na terapiji ovim lijekom trebalo bi pratiti funkciju jetre najmanje jednom mjesečno i dvije do četiri nedjelje nakon završetka ili prekida terapije. Ukoliko pacijentkinja pokazuje simptome koji ukazuju na insuficijenciju jetre (mučnina, povraćanje, anoreksija…), trebalo bi je pregledati odmah i sprovesti testove funkcije jetre. Kod onih kod kojih se tokom terapije lijekom ‘esmya’ utvrdi nivo transaminaza uvećan za više od dva puta u odnosu na gornju fiziološku granicu, terapiju bi trebalo prekinuti i pacijentkinju intenzivno pratiti. Takođe, pacijentkinje bi trebalo posavjetovati u vezi sa specifičnim aktivnostima koje je potrebno preduzeti u slučaju pojave znaka i simptoma insuficijencije jetre”, navodi se u pismu zdravstvenim radnicima.

Lijek “esmya” koristi se za liječenje fibroida materice kod odraslih žena u reproduktivnom periodu.

Ostavi komentar