Direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Zorica Kovačević kazala je za “Dan” da su prošle godine do novembra, za angažman konsultanata i specijalista iz inostranstva potrošili 258.691 eura. Kovačevićeva ističe da su protekle godine u najvećoj mjeri donacijama renovirali i opremili preko deset klinika i odjeljenja, od kojih pojedine i prvi put od otvaranja Kliničkog centra prije 43 godine. Navodi i da će u 2018. godini realizovati nabavku nove dijagnostičke opreme, aparata za magnetnu rezonancu u IBD-u, novog aparata za zračenje i skenera.

Na pitanje da li je zadovoljna radom KCCG s obzirom na povećanje broja prigovora, ona podsjeća da je u više navrata kazala da je zadovoljna postignutim rezultatima, te da u KC CG rade profesionalni i veoma posvećeni zdravstveni radnici.

“U prilog mojim tvrdnjama najbolje svjedoče podaci o broju i vrstama pruženih zdravstvenih usluga kao i postignuti rezultati. Ponoviću još jednom uporedne podatke koji se odnose na dužinu čekanja. Naime, u novembru 2016. godine za oftalmološke operacije pacijenti su čekali od tri do četiri mjeseca, a u novembru ove godine do 30 dana. Za kardiohirurške operacije u novembru 2016. čekalo se do šest mjeseci, a u novembru tekuće godine do četiri mjeseca. Za koronarografiju su u novembru 2016. čekali do pet mjeseci a u novembru ove godine tri mjeseca. Ortopedske operativne zahvate su 2016. čekali od tri do četiri, a sada od jednog do dva mjeseca, dok su endoskopije u gastroenterologiji čekali od dva do tri mjeseca, a sada do mjesec dana. I pregledi u specijalističkim ambulantama su dostupniji, pa za reumatološke preglede, od ranijih tri do četiri mjeseca, sada čekaju do mjesec dana. Povećan broj prigovora ne znači da je više nezadovoljnih građana, već naprotiv, da imaju više povjerenja u instituciju zaštitnika prava pacijenata, odnosno da su uz podršku medija bolje informisani o svojim pravima. Upravo iz tog razloga, smanjen je broj prigovora koje građani upućuju medijima, a povećan broj obraćanja zaštitniku prava pacijenata. Naravno, uvijek će biti određeni broj onih koji će svoje iskustvo radije podij eliti sa novinarima nego sa institucijama sistema”, rekla je Kovačevićeva.

Povodom kritika iz Ministarstva zdravlja na račun Kliničkog centra zbog nerealizovanih zakazanih pregleda, direktorica KC CG je kazala da se projekat elektronskog zakazivanja realizuje na svim nivoima zdravstvene zaštite, što znači da postoji kontinuirana saradnja izmeđujavnih zdravstvenih ustanova i, naravno, Ministarstva zdravlja.

“Kada govorimo o nerealizovanim pregledima, naša ustanova je putem medija u više navrata apelovala na građane da poštuju utvrđene protokole i, ukoliko iz bilo kog razloga ne mogu da ispoštuju zakazani pregled, blagovremeno ga odjave kod svog izabranog doktora, kako bi ga dodijelili pacijentima kojima je pregled zaista potreban”, poručila je Kovačevićeva.

Ona tvrdi da se elektronsko zakazivanje pregleda u potpunosti primjenjuje s tim što smo do kraja 2017. godine imali preklapanja sa zakazanim pregledima po prethodnom sistemu, tj. termini koJe su zakazivali naši zaposleni i elektronsko zakazivanje.

Od januara ove godine pregledi će biti zakazivani samo elektronskim putem najavila je Kovačevićeva.

Na pitanje o planiranim projektima u 2018. godini kao i nabavci opreme u prethodnoj, ona je podsjetila da je “menadžment na čijem je čelu, u želji da našim osiguranicima obezbijedi zdravstvenu zaštitu, u skladu sa savremenim medicinskim i tehnološkim dostignućima, u minuloj godini renovirao i opremio Odjeljenje za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece, Kliniku za neurologiju, Kliniku za ORJ1 i MFH, Centar za patologiju trudnoće, Centar za kardiohirurgiju, Centar za vaskularnu hirurgiju, Intenzivnu jedinicu Interne klinike, Centar za kardiologiju sa Koronarnom jedinicom i Kliniku za očne bolesti sa dvije nove operacione sale i potrebnom medicinskom opremom.

“Najveći broj klinika renoviran je po prvi put od useljenja u glavnu zgradu KCCG. Takođe su po prvi put renovirana i ugrađena četiri nova lifta u glavnoj i jedan u zgradi IBD-a. Tokom minule godine nabavili smo i veliki broj medicinskih aparata, od kojih ću izdvojiti aparat za angiografiju najnovije generacije sa najnaprednijim tehičkim i kliničkim performansama. Posebno ga karakteriše izuzetno niska doza zračenja za pacijente i medicinsko osoblje, što je od velikog značaja za očuvanje zdravlja naše populacije. Takođe smo nabavili medicinske aparate za Odjeljenje anestezije, intenzivne terapije i terapije bola IBD-a, zatim za Centar za neonatologiju, za Kliniku za bolesti srca, obnovili najveći broj bolničkih kreveta, a u prvom kvartalu naredne godine realizovaćemo nabavku novih aparata kao što su aparat za magnetnu rezonancu u IBD-u, novi aparat za zračenje, novi skener i dr. Postignutim u minuloj godini omogućili smo podizanje na najveći nivo pružanje zdravstvenih usluga crnogorskim osiguranicima”,  rekla je Kovačevićeva.

Očekuju devet doktora za Dječju bolnicu

Kovačevićeva ističe da će za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo u narednoj godini završiti specijalizaciju dva ljekara iz oblasti ginekologije i akušerstva i jedan iz pedijatrije.

“Za potrebe Instituta za bolesti djece u narednoj godini završiće specijalizaciju, od njih devet, pet iz oblasti pedijatrije i po jedan ljekar iz oblasti anestezije, ORL, oftalmologije i psihijatrije. Iz oblasti infektologije i oftalmologije specijalizaciju će završiti po pet ljekara dok će za potrebe Klinike za bolesti srca naredne godine završiti specijalizaciju po dva ljekara iz oblasti kardiohirurgije i anestezije”, kazala je Kovačevićeva.

Dobijaju 46 specijalista

Za potrebe KCCG trenutno se 183 ljekara nalaze na specijalizaciji, od kojih će njih 44 završiti tokom 2018. godine. Ostali ljekari specijalizaciju će završiti zaključno sa 2021. godinom. Dodjele specijalizacija se opredjeljuju u skladu sa kadrovskim potrebama i budućim razvojem kadrovskih potencijala KCCG. Takođe će u narednoj godini po tri ljekara završiti specijalizaciju iz oblasti neurohirurgije i anestezije, po dva iz oblasti psihijatrije, ORL, radiologije i fizikalne medicine, te po jedan iz oblasti neurologije, patologije, laboratorijske dijagnostike i perodentologije i oralne medicine za potrebe Stomatološke poliklinike rekla je Kovačevićeva odgovarajući na pitanje koliko će ljekara završiti specijalizaciju u 2018. godini, kao i koliko njih nedostaje prema aktima o sistematizaciji radnih mjesta.

Izvor: Dan

Related Post

Ostavi komentar