Ministarstvo zdravlja je upozorilo veledrogerije i nosioce dozvola za promet ljekova u Crnoj Gori da će u slučaju nastavka postojanja dvostrukih cijena, kao i neprimjereno visokih cijena medikamenata biti prinuđeni da o tome obavijeste nadležne organe za zaštitu konkurencije – Ministarstvo ekonomije i Agenciju za zaštitu konkurencije, piše Dan.

Iz Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi Kenan Hrapović, ističu da je cilj ispitivanje razloga neprimjereno visoke cijene ljekova u Crnoj Gori u odnosu na iste proizvode na susjednim tržištima.

Dan je ranije objavio da se 21 lijek u Crnoj Gori prodaje po znatno većim cijenama nego u Srbiji, a cijene 18 vrsta tih medikamenata u prosjeku su više od tri do pet puta.

“Ministarstvo zdravlja bi u slučaju nastavka postojanja dvostrukih cijena, kao i neprimjereno visokih cijena medikamenata bilo prinuđeno da o istom obavijesti nadležne organe za zaštitu konkurencije. Ministarstvo zdravlja je u više navrata iskazalo zabrinutost usled cijena ljekova u slobodnom prometu u Crnoj Gori u odnosu na cijenu istih ljekova na Listi ljekova kada je platilac Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, i takođe u odnosu na cijenu istih ljekova u prometu u susjednim zemljama”, kazali su u Ministarstvu.

Ovo je više puta adresirano i od strane građana i sredstava javnog informisanja.

“Ovim putem želimo da vas obavijestimo da u potpunosti razumijemo slobodu utvrđivanja cijena za ljekove koji su u slobodnom prometu, a kada je takva politika cijena i tržišno opravdana. S tim u vezi, molimo vas da ukoliko imate pojedine cijene koje se razlikuju kako smo već naveli, iste korigujete u najkraćem roku. Uvjereni smo da ćete imati razumijevanja za navedeno”, ističu iz Ministarstva zdravlja.

Nevladina organizacija KOD ranije je na osnovu prijava građana uporedila cijene ljekova na crnogorskom i srpskom tržištu.

Građani su KOD-u prijavili da lijek “kodioval“ u Crnoj Gori košta od 18 do 19 eura, a da je njegova cijena u Srbiji devet eura.

Iz te organizacije navode da “plaviks“ košta 10,7 eura, dok građani prijavljuju da taj medikament plaćaju od 19 do 25 eura, a u Srbiji se može naći za pet do sedam eura.

Više nego duplo je niža cijena lijeka “lerka- nil“, koji u Srbiji košta devet eura (za 20 mg), a u Crnoj Gori 23 (za 10 mg).

Prema podacima KOD-a, “monopril“ kod nas košta 8,4, a u Srbiji 3,65 eura. Za lijek “brilik“ građani Crne Gore daju 75 eura, dok susjedi isti medikament plaćaju 33 eura.

“Preksanil kombi“ se u crnogorskim apotekama plaća od 15,5 do 17 eura, dok u Srbiji košta šest eura. “Ksalatan“ u Srbiji košta četiri eura, a u Crnoj Gori 14.

Cijena “kosopta“ u Crnoj Gori je 13, a u Srbiji četiri eura.

Lijek “tritace“ se u Crnoj Gori može kupiti za 5,2 eura, a u Srbiji za 1,5 eura.

Ostavi komentar