Nova proširena i “otvorena” lista ljekova koji se propisuju i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje primjenjivaće se od početka naredne godine, potvrdili su DN iz Ministarstva zdravlja. Komisija koja je radila na njenoj izradi, posebno je vodila računa, kažu, o ljekovima za teške i rijetke bolesti i proširila listu, kako bi potrebe za adekvatnom terapijom bile zadovoljene i kod ove osjetljive grupe pacijenata.

 “Novi ljekovi koji imaju bolje dejstvo i efekat, a koji su potrebni našim osiguranicima naći će se na Listi, uz sve neophodne kriterijume koji se moraju ispoštovati prilikom implementacije”, kazali su iz resora na čijem je čelu Kenan Hrapović.

Osiguranici će, tvrde iz Ministarstva, imati kvalitetniju i blagovremenu dostupnost ljekovima, odnosno zdravstvenoj zaštiti.

“Prilikom izrade nove liste ljekova podjednako se vodilo računa o svim osiguranicima, a posebna pažnja usmjerena je na osjetljive grupe građana i potrebe njihovog liječenja. Komisija je posebno vodila računa o ljekovima za teške i rijetke bolesti i proširila listu, kako bi potrebe za adekvatnom terapijom bile zadovoljene i kod ove osjetljive grupe pacijenata”, naglasili su iz Ministarstva.

Komisija je, ističu, razmatrala i uvažila jedan dio ljekova koji su opravdano propisivani od komisija Fonda i Ministarstva, i njihova primjena se nametnula kao potreba i ispunjavaju pomenute kriterijume, a koji nijesu na aktuelnoj listi.

“Nakon početka primjene, Lista će se ažurirati, što znači da će biti upotpunjavana ljekovima u zavisnosti od potrebe pacijenata i prijedloga ljekara i farmakologa. Lista ljekova je “živa materija”, koja se mora usklađivati u skladu sa potrebama osiguranika i u skladu sa modernim medicinskim tehnologijama”, smatraju u Ministarstvu.

Riječ je o, kako su objasnili, potpuno novom konceptu liste u odnosu na dosadašnji.

“Taj koncept zahtijeva prilagođavanje cjelokupnog sistema, počev od načina planiranja, definisanja modela nabavke, distribucije i upotrebe ljekova, te informatičke podrške poslovnih procesa koji prate primjenu liste. Jedan od razloga što je odlučeno da nova lista bude “otvorena” za nove ljekove je taj što je posljednja lista donesena prije tri godine, a patologija u Crnoj Gori je takva da se vremenom pojavljuju nove bolesti”, pojasnili su iz Ministarstva i dodali da se “pacijenti upućuju na liječenje van zemlje i vraćaju se sa izvjesnom terapijom koja treba da se uključi, a koja se ne nalazi na listi”, objašnjavaju oni.

Iz Ministarstva naglašavaju da ni do sada pacijenti nijesu bili uskraćeni za neophodnu terapiju, jer su u određenim slučajevima kod rijetkih bolesti odobravani i ljekovi van liste.

“Međutim, ta nabavka išla je ciljano i odobravani su putem Konzilijuma Kliničkog centra, pa preko komisije Fonda i Ministarstva. Takve procedure ubuduće će biti izbjegnute”, rekli su iz Ministarstva.

Prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ističu, osiguranik ima pravo na ljekove sa osnovne i doplatne liste ljekova.

“Osnovna sadrži farmakoekonomski prihvatljive ljekove za liječenje svih bolesti koji su u potpunosti obuhvaćeni sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok doplatna obuhvata ljekove koji su terapijska paralela ljekovima sa osnovne liste i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste, a razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice”, objasnili su iz Ministartsva i pojasnili da to znači da će pacijent kojem izabrani doktor prepiše na primjer “ibuprofen” koji se nalazi na osnovnoj listi, a on želi original “brufen” imati mogućnost da uzme lijek po želji, ali će platiti razliku u cijeni.

Intencija Ministarstva zdravlja, dodaju, bila je da nova pozitivna lista ljekova bude odrađena kvalitetno i uz najviši standard struke i da sadrži najkvalitetnije ljekove za građane koji su sastavni dio savremenih terapijskih protokola.

Related Post

Ostavi komentar