Zabune i problemi nastali uvodjenjem nove liste ljekova i elektronsih recepata su za nama, poručuju iz resornog ministarstva. Od ponedjeljka će biti  omogućena zamjena za ljekove koji su nedostatni. To je saopsteno na konferenciji povodom predstavljanja nove liste ljekova. 

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da su od primjene nove liste, 1.marta, pratili primjedbe građana, navodeći da je suština primjedbi neadekvatna snabdijevenost apoteka.

„Dobili smo odgovore apoteka da iz objektivnih razloga proizvođači nisu u mogućnosti da isporuče lijekove ne samo za crnogorsko tržište, nego i za ostalo tržište za određeni period. Od ponedeljka ćemo, za lijekove koji su nedostatni, a postoji njihova zamjena, informatički omogućiti da se vrši njihova zamjena, i na taj način ćemo riješiti problem koji je postojao“, rekao je Čirgić.

On je naveo da je, od 1.marta do jutros realizovano 110 hiljada recepata, a da je izdato oko 150 hiljada kutija lijekova.

Nova lista sadrži najsavremenije ljekove

Nova lista lijekova doprinijeće poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore, poručio je ministar zdravlja, Kenan Hrapović.

On je, na konferenciji Ministarstva zdravlja, povodom početka primjene nove Liste lijekova, podsjetio da se ranija lista nije inovirala od 2015.godine, pojašnjavajući da je bilo neophodno uraditi Novu listu, u skladu sa promjenama savremene farmakoterapije.

„Nova lista lijekova, kao jedan od najzanačjnijih podzakonskih akata u farmakoterapiji svake zemlje, obezbijediće savremeno, dostupno i kvalitetno liječenje osiguranih lica Crne Gore. Ona će u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore“, kazao je Hrapović u PR Centru.

On je pojasnio da Nova lista lijekova podrazumijeva osnovnu i doplatnu listu, što, kako je rekao, predstavlja novi koncept liste lijekova u Crnoj Gori.

„Sadrži lijekove koji se propisuju i izdaju na recept i lijekove koji se primjenjuju na primarno, sekundarnom i tercijalnom nivou, na teret sredstava obavezom zdravstvenog osiguranja, kao lijekove koji su sastavni dio doplatne liste lijekova“, naveo je Hrapović.

Ljekovi jeftiniji nego u regionu

Prema njegovim riječima, kako ne bi bilo favorizovanja i monopolskih položaja bilo kojeg proizvođača, prilikom izrade liste podstaknuta je konkurentnost u smanjenju cijena lijekova.

„Prema pozitivnim propisima, cijene lijekova u Crnoj Gori se formiraju u odnosu na cijene lijekova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Postigli smo da je maksimalna cijena bilo kojeg lijeka u Crnoj Gori niža od prosječne cijene lijekova u sve tri navedene države“, istakao je Hrapović.

„Cijene 89 odsto lijekova sa osnovne liste lijekova su niže ili jednake najnižim uporedivim cijenama koje ima Srbija. Strategija Ministarstva zdravlja je da svakom pacijentu, kojem je zaista neophodan određeni lijek,on bude dostupan u skladu sa prihvaćenim terapijskim farmakoekonomskim kriterijumima“, rekao je Hrapović.

On smatra da će, pored terapijske koristi, koje uvođenje novih tehnologija sa sobom nosi, donošenje nove liste lijekova imati neposredne ekonomske rezutate jer će se, kako je pojasnio, svi lijekovi koji će biti na osnovnoj i doplatnoj listi moći nabavljati po cijenama koje ne mogu biti veće od maksimalno propisanih, „što do sada u Crnoj Gori nije bio slučaj“.

Simbolična doplata

Članica Komisije za izradu liste ljekova, Olgica Knežević, pojasnila je da osnovnu listu lijekova čine najsvrsishodniji lijekovi koji pokrivaju najveći broj patoloških stanja u Crnoj Gori, koji obezbjeđuju, kako je navela, kvalitetnu terapiju, a za koje su osiguranicima zdrvatsvenog osiguranja, pokriveni troškovi u punom iznosu.

Osnovna lista, kako je precizirala, sadrži 1.046 lijekova.

„Doplatnu listu lijekova čine lijekovi koji su terapijska paralela (terapijska alternativa) lijekovima sa Osnovne liste llijekova i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste. Razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice. Doplatna lista lijekova sadrži 89 lijekova“, navela je Knežević.

Ona je pojasnila da će osiguranik za lijek za doplatne liste, platiti samo razliku u cijenu u odnosu na lijek koji se nalazi osnovnoj listi, i da je kako je kazala do euro doplata za više od 70 odsto lijekova koji se nalaze na doplatnoj listi.

„Sve ove lijekove, pacijenti su do sada kupovali u punom komercijalnom iznosu, a sada će vrlo simbolično vršiti njihovu doplatu“, istakla je Knežević.

Ona je kazala da je na Listu uvršteno 114 novih lijekova, pojašnjavajući da su proširene terapijske opcije za oboljele od dijabetesa, infarkta miokarda i akutnog ishemijskog moždanog udara – trombolitička terapija, kardiovaskularnih i neuroloških oboljenja – novi oralni antikoagulantni lijekovi.

Na listi i ljekovi za hipertinziju i vantjelesnu oplodnju

„Proširene su terapijske opcije za oboljele od kardiovaskularnih oboljenja – akutni koronarni sindrom, hipertenzija, anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa kod pacijenata na hemodijalizi, genito-urinarnih oboljenja i infektivnih bolesti“, precizirala je Knežević.

Ona je kazala da više nijedan par, koji je u postupku vantjelesne oplodnje, neće imati potrebu da izdavaja lična sredstva za kupovinu lijekova.

Knežević je kazala da su na listu uvršteni i specifični imunoglobulini, koji se koriste kao prevencija respiratornog virusa kod odojčadi, lijekovi koji su sastavni dio transplantacionog programa, kao i dijetetska sredstva kao dodatak ishrani namijenjeni posebno osjetljivoj grupi pacijenata (odojčad, djeca sa multiplim alergijama na hranu, onkološki pacijenti…).

„Sa prethodne Liste lijekova su skinuti lijekovi koji više ne zadovoljavaju kriterijume u pogledu kvaliteta, efikasnosti ili bezbjednosti, kojima je istekla dozvola za prometovanje lijeka, a nosilac dozvole nije priložio dokaz o obnovi registracije ili je sam povukao registraciju lijeka, kao i lijekovi koji nisu ispunjavali opšte i posebne kriterijume u skladu sa Uredbom o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje lijekova sa Liste lijekova“, pojasnila je ona.

Related Post

Ostavi komentar