Konziljum za magnetnu rezonancu najvjerovatnije će biti ukinut nakon što je analiza pokazala da je nepotreban, s obzirom na to da više od 90 odsto pacijenata dobije odobrenje za ovu dijagnostičku metodu, pa samim tim konzilijarno odlučivanje je nesvrsishodno, a i trošak je kako za zdravtsveni sistem tako i za pacijente.

Pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović kaže da je za prvih šest mjeseci na konzilijum za magnetnu rezonancu u Kliničkom centru iz cijele Crne Gore došlo 240 pacijenata, a svega njih 18 je vraćeno.

“Smatramo da je racionalnije da se ljekar u potpunosti posveti pacijentu koji dođe na zakazani pregled i tada donese odluku da li mu je potrebna magnetna rezonanca ili recimo skener. Da se sa konzilijuma vratilo 50 odsto onda bi on imao smisla, ali sa šest procenata nema, jer se plaćaju veliki putni troškovi, prave se gužve”, kazala je Miranović.

Ona ističe da je od uvođenja sistema elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda napravljena ušteda u putnim troškovima za oko 150.000 eura.

Analiza Ministarstva zdravlja, između ostalog, pokazala je da je 11 ljekara, mahom iz Doma zdravlja Podgorica i Nikšić, napisalo čak 50.000 uputa.

Veliki broj uputa stigao je i sa sjevera, tačnije domova zdravlja u Mojkovcu i Bijelom Polju.

Stoga je, kaže Miranović, pokrenuta eksterna kontrola u ovim zdravstvenim ustanovama.

Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će biti riješen i problem neodazivanja pacijenata na zakazane preglede. Ubuduće će, kaže Miranović, na uputu stajati naznaka da će pacijent prije dogovorenog termina kod specijaliste biti kontaktiran.

“Pacijent će tri dana uzastopno (šesti, peti i četvrti dan prije zakazanog pregleda) dobijati SMS poruku o potvrdi dolaska na zakazani pregled. Ukoliko ni nakon trećeg dana ne potvrdi dolazak, on će se brisati sa liste čekanja”, objasnila je Miranović, dodajući da očekuju da će na ovaj način povećati broj obavljenih pregleda.

Naglašava da će ukoliko pacijent nema mobilni telefon on biti pozivan na fiksni. Miranović je potvrdila i da izabrani ljekari više neće moći da na lični zahtjev pacijenta pišu upute za specijaliste.

“Suština ljekarskog poziva je da procijeni da li je pacijentu potrebna zdravstvena usluga ili ne. Model izdavanja na lični zahtjev dovodi do toga da se pacijent ponaša malo kao ljekar i da on procjenjuje da li treba da ide kod kardiologa, neurologa… To je bio izgovor da bi se veliki broj pacijenata koji nijesu prolazili kroz sistem elektronskog zakazivanja mogao pregledati u zdravstvenim ustanovama”, kazala je Miranović.

Višekratni uputi koji se pišu na tri ili šest mjeseci ponovo će biti vraćeni za posebne pacijente kao što su onkološki, infektivni…
Miranović objašnjava da elektronski sistem nije prepoznavao ove upute, ali da su nakon sprovedene analize shvatili da su oni ciljane grupe, ipak, neophodni.

“Biće formirana ambulanta za infektivne pacijente koji isključivo imaju hronično infektivne bolesti kao što su HIV, AIDS, hepatistis C i slično. Prepoznali smo i da u genetskoj ambulanti postoje određeni problemi koji se mogu riješiti kroz uvođenje višekratnih uputa kroz ovu vrstu pacijenata, kao i za one sa bolestima zavisnosti. Na ovaj način, ova grupa pacijenata neće doći u situaciji da možda čeka duže za neku zdravstvenu uslugu”, objasnila je Miranović.

Related Post

Ostavi komentar