Pilula za dan posle, odnosno hitna kontracepcija preporučuje se u slučaju nezaštićeng polnog odnosa bez obzira na dan menstrualnog ciklusa.

Iako postoje brojne dostupne savremene kontraceptivne metode, korišćenje redovne kontracepcije je i dalje na vrlo niskom nivou, što za posledicu ima visoku stopu neplaniranih trudnoća i abortusa. Zato je neophodno da se edukujemo o seksualnom zdravlju i zaobiđemo predrasude o upotrebi savremene kontracepcije, uključujući i hitnu kontracepciju kao mogućnost sprečavanja neželjene trudnoće.

Hitna kontracepcija se preporučuje u slučaju nezaštićenog polnog odnosa – bez obzira na dan menstrualnog ciklusa i uz adekvatan razlog – propust tokom primjene redovne kontraceptivne metode (pucanje ili spadanje kondoma, preskakanje pilule za redovnu kontracepciju, greška u metodi prekinutog snošaja ili određivanju plodnih dana) ili kada nije korišćena nikakva zaštita…

Moram da se konsultujem sa ginekologom pre nego što uzmem pilulu za dan posle

Pilula za hitnu kontracepciju sa levonorgestrelom može da se upotrebi do 72 sata nakon nezaštićenog seksualnog odnosa – može se kupiti u apoteci, bez ljekarskog recepta, uz objašnjenje farmaceuta ili zdravstvenog radnika o načinu primjene. Važno je naglasiti da je njena efikasnost opada sa vremenom – treba je popiti što prije nakon nezaštićenog odnosa!

Izgleda da ova zabluda muči i farmaceute – prema posljednjem internacionalnom istraživanju o stavovima farmaceuta prema hitnoj kontracepciji – čak 45% njih smatra da nije dužnost farmaceuta da preporuči i izda hitnu kontracepciju u slučaju da je pacijentkinji potrebna. Naravno, istina je, kao i kod svih ostalih lijekova koji imaju režim izdavanja bez ljekarskog recepta, da je savjetodavna uloga farmaceuta PRVA LINIJA POMOĆI u slučaju potrebe za hitnom kontracepcijom.

Hitna kontracepcija se smije koristiti maskimalno jednom ili dva puta godišnje.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, pilulu za hitnu kontracepciju treba popiti posle svakog nezaštićenog odnosa, ako žena ne želi trudnoću.

IPAK, NE PREPORUČUJE SE PONOVNA PRIMENA HITNE KONTRACEPCIJE TOKOM ISTOG MENSTRUALNOG CIKLUSA JER MOŽE DOĆI DO POREMEĆAJA CIKLUSA.

Ona nije zamjena za redovnu kontracepciju, već metoda koja se primjenjuje kada sve ostale zakažu. Ukoliko neka osoba ima potrebu da pilulu uzme više puta u toku mjeseca, onda treba da se posavjetuje sa ginekologom o nekom vidu redovne kontracepcije.

Pilula za hitnu kontracepciju je opasna

Pilula sa hitnu kontracepciju sa levonorgestrelom nije opasna i ne dovodi do hormonskog disbalansa kao što se često misli. Zapravo, među hormonskim proizvodima, levonorgestrel je “zlatni standard” na polju bezbjednosti. Ako se neželjeni efekti ipak jave, onda se radi o blagim događajima kao što su: mučnina, blaži poremećaj menstruacije, napetost u malom stomaku i grudima, a nešto ređe i povraćanje.

UKOLIKO DOĐE DO POVRAĆANJA U ROKU OD TRI SATA POŠTO JE POPIJENA TABLETA, TREBALO BI UZETI JOŠ JEDNU.

Ako menstruacija kasni više od pet dana, neuobičajeno je oskudna ili obilna – treba se što prije obratiti ginekologu.

Pilula za dan posle je isto što i pilula za abortus 

Naprotiv! Pilula za hitnu kotnracepciju sa levonorgestrelom nije tzv. “abortivna pilula”, odnosno čak i

U SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE NENAMERNO DESI DA SE UPOTREBI NAKON ŠTO JE NASTUPILA TRUDNOĆA, DOKAZANO NEMA ŠTETNOG DJELOVANJA NA PLOD.

Pilula za dan posle sprečava neželjenu trudnoću inhibicijom i/ili odlaganjem ovulacije, dakle prije nego što ona nastane, i time zapravo pruža mogućnost da se izbjegne abortus. Nažalost, u pomenutom internacionalnom istraživanju, 52% farmaceuta je takođe imalo ovu dilemu.

Dakle – hitna kontracepcija sprečava da do trudnoće dođe, a njena primjena ne može prekinuti već postojeću trudnoću.

Situacije koje uključuju nezaštićeni seksualni odnos ili neplaniranu trudnoću su toliko učestale u svakodnevnom životu, da je ogromna vjerovatnoća da ste lično, ili putem iskustava vama dragih osoba, već imali bliski susret sa ovom temom, te se nadamo da vam je ovaj tekst otklonio makar neke nedoumice.

Ostavi komentar