Crnogorski pacijenti kojima je kao terapija prepisan lijek koji nije na pozitivnoj listi ili su im preporučene terapije inovativnim ljekovima, skupa liječenja u inostranstvu, ubuduće bi, ako se ostvare najave Ministarstva zdravlja, podršku mogli dobiti kroz poseban fond, u koji bi se sredstva slivala kroz ostvarene naknade štete, kamate, dividende, rente, akcize i koncesije, budžet…