Laboratorijski informacioni sistem, koji je počeo da se primjenjuje u Domu zdravlja Podgorica, donosi brojne benefite, kažu iz Fonda zdravstva. Tako će sada nalazi biti automatski slani izabranom ljekaru i pacijentu, koji će, putem interneta i mobilnih telefona, moći da prate određene analize.

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) je uz punu podršku Doma zdravlja (DZ) Podgorica, kako menadžmenta tako i svog medicinskog osoblja, realizovao projekat Laboratorijskog informacionog sistema (LIS), koji sa sobom nosi brojne benefite za sve u zdravstvenom sistemu, saopštio je Dnevnim novinama direktor FZO Sead Čirgić.

On napominje da je projekat imao za cilj da ljekarima i pacijentima obezbijedi rezultate laboratorijskih nalaza u elektronskoj formi. To znači da su sada elektronski nalazi dostupni izabranim doktorima kroz informacioni sistem DZ Podgorica, odnosno pacijentima na portalu eZdravlje, putem novog elektronskog servisa eNalaz.

“Znači, odmah nakon dobijanja rezultata iz aparata, odnosno završenih analiza, podaci se automatski šalju u dva smjera u karton pacijenta kod izabranog doktora i na portal eZdravlje kao informacija za pacijenta. Princip pristupa servisu eNalaz je isti kao za eZakazivanje i eRecept. Osiguranici Fonda će osim automatskog dobijanja nalaza putem interneta, mobilnih uređaja i sl., imati mogućnost praćenja i upoređivanja vrijednosti određenih (ciljanih) analiza i postupaka”, objašnjava Čirgić.

Osim toga, kako kaže, uvođenjem LIS-a više ne postoji mogućnost zamjene uzoraka, jer se ne rade ručne evidencije gdje je postojala mogućnost greške, smanjena je administracija i u perspektivi imamo mogućnost ukidanja štampane verzije uputa i nalaza bez potrebe izdavanja istih pacijentu na ruke.

“Za doktore i zdravstvene radnike benefiti su ukidanje potrebe višestrukog upisivanja podataka, smanjenje grešaka u radu kroz uvođenje automatizacija u unosu, pravovremeni i pouzdani podaci za donošenje odulka o daljem liječenju, softversko hronološko praćenje nalaza kroz elektronski karton pacijenta, onemogućene potecijalne dosadašnje greške pri unosu rezultata analiza kod izabranog doktora, jer se vrši automatski prenos rezultata analiza iz labaratorijskog aparata u aplikaciju za rad kod izabranog doktora”, navodi Čirgić.

Fond sada, kaže on, može raditi kvalitetnije analize potrošnje reagenasa i imati bolju kontrolu nad istom, što će za rezultat omogućiti adekvatno planiranje budžeta za ovu granu medicine, kao i preciznije planiranje nabavki reagenasa na osnovu realnih potreba i preciznih podataka o potrošnji.

Related Post

Ostavi komentar