Fond za zdravstveno osiguranje poništio je tender za nabavku laboratorijskog medicinskog materijala i sredstva za potrebe zdravstvenih ustanova u vrijednosti od 382.000 eura, piše Dan.

Prema tenderskoj dokumentaciji, radi se o laboratorijskim sredstvima za oblasti hematološke dijagnostike za rad na analizatoru i testova za hemostazu za rad na analizatoru.

U odluci komisije navodi se da je postupak javne nabavke započet 31. januara ove godine i da nabavka nije sprovedena.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje Danu je saopšteno da su 12. aprila na portalu javnih nabavki objavili dva nova postupka javnih nabavki iz oblasti laboratorije za potrebe JZU, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine, kojima će se izvršiti nabavka laboratorijskih testova i odgovarajuće laboratori jske opreme.

“Obustavlja se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 09-440 od 30.januara 2019. godine, za nabavku medicinskih sredstava i potrošnog medicinskog materijala iz oblasti laboratorije, za potrebe JZU Crne Gore (broj postupka javne nabavke: 06/19) iz razloga što je naručilac prije isteka roka za podnošenje ponuda ocijenio da je neophodno bitno izmijeniti tendersku dokumentaciju”, ističu iz Fonda.

Iz Fonda objašnjavaju da je prethodno raspisan postupak nabavke za postojeće aparate za period od jedne godine, koji je obustavljen, jer je procijenjeno da je bolje da se pripremi i objavi postupak javne nabavkeuz zaključivanje novog okvirnog sporazuma za duži period (četiri godine), za nabavku testova i odgovarajuće laboratorijske opreme za potrebe JZU, kojim bi se obezbijedili povoljniji uslovi nabavke, novi aparati i kontinuitet u snabdijevanju za duži vremenski period.

“S tim u vezi, svim ustanovama je data saglasnost da samostalno izvrše nabavku, ukoliko se ugarorene količine po važećim ugovorima potroše prije okončanja objavljenih postupaka i zaključivanja novog okvirnog sporazuma, a Fond će obezbijediti sredstva za ove nabavke u okviru budžeta Fonda. Očekivanje Fonda je da neće biti poremećaja u snabdijevanju i da pružanje usluga iz oblasti laboratorijske di jagnostike neće biti dovedeno u pitanje”, ističu iz Fonda.

Pacijenti čekali na analize štitne i testiranje insulina

Zbog deficita reagenasa, u Kliničkom centru nekoliko sedmica se nijesu radile analize nekih hormona štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlijezde, te testovi za insulin i vitamini, potvrdila je nedavno direktorka Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnosgiku Najdana Gligorović Barhanović.

Ona je kazala kako očekuje da se situacija normalizuje za tri-četiri sedmice.

“Do tada, uz odgovarajuću potvrdu, pacijenti te analize mogu da urade u privatnim laboratorijama, a novac će im biti refundiran. Do nestašice reagenasa došlo je zbog kasnog raspisivanja tendera za nabavku potrošnog materijala, usled administrativnih poteškoća”, objasnila je Gligorović Barhanović.

Ona je istakla da analize koje se ne rade ne pripadaju hitnim pretragama, tako da ničiji život ne može biti ugrožen.

Ostavi komentar