Vlada i Ministarstvo zdravlja u svim zdravstvenim ustanovama sprovode anketiranje među medicinskim osobljem u kojem im postavljaju pitanje – da li bi u naredne dvije godine, uz određenu otpremninu, napustili svoja radna mjesta, u sklopu Plana optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020. godine. Prema nedavnim tvrdnjama nadležnih, zdravstvenom sistemu nedostaje više od 200 ljekara.

U anketnom listiću, u koji je Dan imao uvid, od medicinskih radnika zahtijevaju da odgovore da li su zainteresovani za sporazumni raskid ugovora, da li sebe vide u ustanovi u naredne dvije godine, koju visinu otpremnine bi prihvatili u slučaju sporazumnog raskida ugovora, koliko godina su zaposleni u ustanovi. U anketi koju su direktori ustanova sproveli po nalogu Ministarstva zdravlja i Ministarstva javne uprave postavljeno je i pitanje za medicinare – koji je njihov plan nakon sporazumnog prekida radnog odnosa.

Iz Ministarstva zdravlja za Dan su potvrdili da se anketa među zaposlenima sprovodi kao dio mjera iz plana optimizacije zaposlenih u javnom sektoru.

“Anketiranje zaposlenih jedna je od mjera Plana optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020. godine, prema kojem su sva ministarstva dužna da sprovedu anketu o zainteresovanosti zaposlenih u svojim resorima i ustanovama u okviru sistema za sporazumni raskid radnog odnosa. Na ovaj način je Ministarstvo zdravlja ispoštovalo obavezu resora javne uprave da se sagleda mogućnost optimizacije radnih mjesta kroz pristanak zaposlenih da sporazumno raskinu radni odnos, svakako pritom ni na koji način ne ugrožavajući redovno funkcionisanje zdravstvenog sistema”, navode iz Ministarstva zdravlja.

Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić kazao je da Vlada sprovodi anketu o sporazumnom raskidu ugovora zaposlenih. On je rekao da je Dom zdravlja davno riješio tehnološke viškove, ali da uvijek među zaposlenima ima onih koji možda hoće da uzmu otpremninu.

“Oni kojima je malo ostalo do penzije možda su zainteresovani da uzmu otpremninu. Ovo je samo upit da ima zainteresovanih da uz određenu otpremninu ranije ode sa radnog mjesta. O detljima vam više mogu reći iz Ministarstva zdravlja, ali je definitivno da će zbog manjka zaposlenih ovo biti veoma interesantno “, rekao je Kavarić.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, na primarnom i sekundarnom nivou u Crnoj Gori nedostaje 100 ljekara specijalista, a na tercijarnom, odnosno Kliničkom centru još 100. Ministar zdravlja Kenan Hrapović početkom godine je kazao da je urađena detaljna analiza kadrovskih potreba u zdravstvu, ali i analiza kadra koji se već nalazi na stručnom usavršavanju.

“Analiza je pokazala da nam u sledećih pet godina na primarnom i sekundarnom nivou nedostaje 100 specijalista, a na tercijarnom nivou, odnosno KCCG još 100, što znači da ćemo svake sledeće godine raspisivati po 40 specijalizacija godišnje”, rekao je ranije Hrapović.

Ostavi komentar