Glavna sestra u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), magistrica zdravstvene njege, Dragica Dobrović u razgovoru za Dnevne novine poručuje da u slučaju Visoke medicinske škole treba imati na umu ono što je najbolje za sistem, same studente, ali i građane u čijim će rukama sjutra biti.

“Medicinske sestre koje su završile u Beranama imaju insuficijentno znanje i to najbolje znamo mi koji sa njima radimo u Kliničkom centru Crne Gore gdje dođu da odrade pripravnički staž i gdje traže posao. Ne u Beranama, nego u Podgorici, zato ponovo apelujemo da se pitanje njihovog obrazovanja riješi onako kako je najbolje i za njih i za zdravstveni sistem i za građane u čijim će rukama sjutra biti”, poručuje Dobrović.

Komentarišući najnovije odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, koje ostaje pri stavu da novu generaciju treba upisati u Podgorici, i Ministarstva prosvjete, koje nalaže da to bude u Beranama, Dobrović smatra da ne drže ruku nikom, i da reaguju samo u interesu stuke, građana i studenata Visoke medicinske škole.

“Kao struka, moramo staviti do znanja svima, i laičkoj javnosti i Vladi, da nijesmo ni na čijoj strani, nego samo na strani struke i da reagujemo samo s jednim ciljem – da naši građani kroz obrazovanje medicinskih sestara sjutra dobiju kvalitetnu zdravstvenu njegu, a time i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu”, poručuje Dobrović.

Sagovornica DN podsjeća da se, od osnivanja nacionalnog Udruženja medicinskih sestara, bore za unapređenje obrazovanja medicinskih sestara u Crnoj Gori.

“Moramo da razlučimo da imamo dvije vrste obrazovanja – na srednjoškolskom i visokoškolskom nivou. Osobe koje završe srednje obrazovanje u Medicinskoj školi se u posljednjih pet, šest godina ne zovu se medicinske sestre nego zdravstveni tehničari. A sestre koje završe visoko obrazovanje su medicinske sestre. Išli smo u susret tome da naša država pristupa EU i da smo obavezni da prihvatamo njihove zakone i određene direktive koje jasno propisuju kakvo obrazovanje medicinskih sestara treba da bude. Te direktive ne prepoznaju obrazovanje medicinskih sestara na srednjoškolskom nivou, već samo na visokoobrazovnim ustanovama”, podsjeća Dobrović.

Najviše se nauči u KCCG

Manjkavost u znanju studenata VMŠ u Beranama prepoznata je, kako ističe, odavno, prije svega, u stručno-praktičnom radu.

“Ti studenti, odnosno te medicinske sestre ne znaju, na primjer, kako izgleda njega teških kardiohirurških bolesnika, njega kod pacijenata sa centralnovenskim kateterom, ne znaju kako se bolesnici pripremaju za koronarografiju i složene neurohirurške operacije. Uostalom, vidjeli smo iz medija da one same kažu da su obavljali praksu u privatnim ambulantama. To je nedopustivo. Praksa mora da bude u KCCG, jer neke stvari mogu da vide i nauče samo u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u državi, i nigdje drugo. A to nije što malo, 90 posto stvari koje jedna sestra mora da zna i mora da nauči je ovdje, u KCCG”, ističe Dobrović.

Dobrović podsjeća da je prilikom izrade Akcionog plana kvalifikacija za usklađivane profesije sa zakonodavstvom EU, 2013. godine, izvršni konsultant Evropske komisije napisao izvještaj koji je poslat Vladi, Univerzitetu Crne Gore i Medicinskom fakultetu, u kojem je jasno stavio do znanja da nastavni program koji se izvodi u Beranama, pogotovu što se tiče stručne prakse, nije adekvatan i nije u saglasnosti sa zahtjevima evropskih direktiva koje regulišu obrazovanje medicinskih sestara.

“Ministarstvo prosvjete je u sve ovo upućeno i prosto je nevjerovatno insistiranje na školovanju u ustanovi koja nema kapaciteta, niti nastavnu bazu da pruži adekvatno obrazovanje medicinskim sestrama. Vrlo mi je upitno zašto naš glavni pregovarač, ministar evropskih integracija, gospodin Andrija Pejović, koji odlično zna šta znači poglavlje tri i usklađivanje sa direktivama EU nije rekao – ovo ne može”, kaže Dobrović.

Medicinari podržali stav Medicinskog fakulteta

Razloge struke treba razdvojiti od bilo kakvih lokal patriotskih, socijalnih ili političkih, te kao ozbiljno društvo graditi sisteme obrazovanja i zdravstva po osnovnim standardima koje poznaje savremeni svijet, poručuje se u apelu stručnoj i laičkoj javnosti Nacionalnog udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore i stručnih saradnika u praktično-kliničkoj nastavi na studijskom programu Visoke medicinske škole Medicinskog fakulteta.

Ističu da se sa studijskim programom Visoke medicinske škole ne smije licitirati.

Povodom “aktuelnih i neprihvatljivih zbivanja vještački izazvanih po pitanju da li profesionalce sestrinstva školovati u Podgorici u Kliničkom centru, a ne u Beranama”, apel su uputili i ministarstvima prosvjete i zdravstva kako bi ukazali na uočavanje “drastične profesionalne razlike između zdravstvanog tehničara, koji se obrazuje na srednjoškolskom nivou, i medicinske sestre – profesionalca, koji je u zdravstvenom sistemu veoma važna karika u pružanju kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite građana Crne Gore”.

“Reforma obrazovanja medicinskih sestara primarni je cilj unapređenja studijskog programa VMŠ sestrinstva, a nadasve za ključno i neophodno podizanje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u našoj državi. Zato ovaj studijski program mora biti akademsko pitanje Medicinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore i sa tim se ne smije licitirati”, navodi se u apelu.

Medicinski fakultet ima u svom stavu punu podršku udruženja, dodaju, a svi zajedno imaju oslonac u podršci Evropske i Svjetske asocijacije medicinskih sestara, koju su im ovih dana uputili “povodom ovog nesvakidašnjeg miješanja politike u struku i za njih neshvatljivog spora da li naš studijski program treba da bude u Podgorici ili u Beranama”

Related Post

Ostavi komentar