Analiza koju je sproveo Klinički centar pokazala je da je više od polovine uputa koje su izabrani doktori napisali od kada je na snazi elektronsko zakazivanje kod ljekara specijalista bilo neopravdano, a najveći problem prisutan je na Internoj klinici (endokrinologija, reumatologija, hematologija) kazala je za Pobjedu direktorica ove zdravstvene ustanove Zorica Kovačević.

Prema njenim riječima, podaci o tome prije mjesec dostavljeni su Ministarstvu zdravlja koje treba da utvrdi zašto je toliki priliv uputa prema Kliničkom iz primarne zdravstvene zaštite.

Kovačević poručuje da “osnovna djelatnost specijaliste nije da sjedi u ambulanti, već izabrani doktor mora početi da liječi, a ne samo da piše upute.

Čelnica Kliničkog centra u razgovoru za naš list kaže i da nema najavu da će do kraja godine tu ustanovu napustiti još ljekara, iako se “u poslednje vrijeme mnogo spekuliše o odlivu kadra, sa često neprovjerenim podacima”.

POBJEDA: Među ključnim zadacima koje ste sebi postavili bilo je i da ćete učiniti sve da spriječite odlazak ljekara iz Kliničkog centra, tako što će im, pored ostalog, biti omogućeni bolji uslovi rada, ali i veće plate… Dio ljekara ipakje otišao ili je najavio da će to učiniti do kraja godine. Imate li podršku Vlade, odnosno resornog ministarstva, za prijedloge o povećanju plata i stvaranje boljih uslova rada za ljekare?

KOVAČEVIĆ: Jedan od ključnih zadataka, a to je stvaranje boljih uslova za liječenje, sa uspjehom realizujemo. Uvjerena sam da ćemo poboljšati i standard zaposlenih. Na ovu temu, kao što je poznato, Ministarstvo zdravlja i Sindikat zdravstvenih radnika vode intenzivne pregovore i očekujem pozitivan ishod. 0 odlivu kadra se mnogo spekuliše, često sa neprovjerenim podacima. Podsjetila bih crnogorsku javnost da nije novost da pojedinci svih profila traže zaposlenje tamo gdje njima najviše odgovara, a motivi su različiti, što je slučaj i sa medicinskim kadrom. Odlazak ljekara iz KCCG ili Crne Gore nije nešto što se samo sada dešava. Ljudi dolaze i odlaze. Jedan dio je u penziji, jedan vani, neko odlazi u privatni sektor i mi ih angažujemo zbog nedostaka kadra i lista čekanja.

POBJEDA: Koliko je isplativo da honorarno angažujete ljekare koji su ranije napustili Klinički centar i otišli u privatnu praksu, kao i doktore iz drugih zemalja?

KOVAČEVIĆ :Naravno daje isplativo i ovo nije ništa novo. Uvijek je finansijski opravdanije dovesti ljekara u ustanovu nego upućivati pacijente na liječenje van Crne Gore. To rade sve zdravstvene ustanove koje se suočavaju sa deficitom kadra iz bilo kog razloga. Važno je znati da neke oblasti medicine nećemo razvijati iz finansijskih razloga. Mala smo država i za neka oboljenja, kod kojih se bilježi mali broj pacijenata na godišnjem nivou, finansijski nije opravdano stvarati kadar i infrastrukturu. I mnogo bogatije države ne razvijaju određene grane medicine, već se time bave samo određeni centri.

POBJEDA: Nedavno ste na tvrdnju dr Aleksandra Mugoše da u Kliničkom rade strani ljekari bez licenci saopštili da nije bitno ima li priznati svjetski stručnjak potreban papir kod nas. i Plašite li se dabi u slučaju nekog problema moglo doći do posljedica po Klinički centar ili čak i državu i da li bi zbog toga što prije trebalo riješiti status Ljekarske komore?

KOVAČEVIĆ: Nijesu tačne tvrdnje dr Mugoše da našom ustanovom ,,šetaju nepoznati konsultanti i ljekari. Još jednom ponavljam da KCCG, u skladu sa zakonskom procedurom, angažuje najuglednije ljekare iz eminentnih zdravstvenih ustanova iz okruženja, bilo kao konsultante ili radno angažovane. Krajem svake godine u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica KCCG priprema se spisak konsultanata i radno angažovanih ljekara, na koji nakon odobrenja Odbora direktora KCCG, dobijamo saglasnost od Ministarstva zdravlja. Tako je urađeno i za ovu godinu. Centar za nauku, zatim, obavijesti sve ljekare sa spiska da dostave neophodnu dokumentaciju koja se potom đostavlja Ljekarskoj komori za izdavanje licenci za rad. Dakle, svi ljekari za ovu godinu imaju licencu. U slučaju da imamo potrebu za angažovanje ljekara koji do sada nije dolazio, postupamo u skladu sa trenutnom situacijom, što znači pribavljamo saglasnost Ministarstva. Napominjem da se oni, pored izvođenja veoma složenih dijagnostičkih i terapijskih procedura angažuju i radi edukacije našeg kadra, uvođenja novih metoda liječenja kao i stručna podrška na klinikama gdje je kadar u deficitu.

Status Ljekarske komore treba što hitnije riješiti, da u budućnosti ne bi bilo problema u funkcionisanju zdravstvenog sistema.

POBJEDA: Da li je zaživio elektronski sistem zakazivanja specij alističkih pregleda i da li ljekari mogu da vode preciznu evidenciju, jer se dešava da pacijenti ne dođu na zakazani pregled?

KOVAČEVIĆ : KCCG daje punu podršku elektronskom zakazivanja, ali mislim da je još rano govoriti o njegovim benefitima. Ovaj sistem omogućio nam je precizne podatke o broju obavljenih pregleda i broju pacijenata koji nijesu došli na zakazani termin, njih oko 30 odsto. Za svaki novi projekat potrebno je vrijeme, a izvještaji o elektronskom zakazivanju potvrđuju preopterećenost ljekara KCCG. Na Internoj klinici imamo 25 ambulanti na mjesečnom nivou i sve se popuni. Dnevno imamo više od 700 pacijenata, a gdje su konsultacije, konzilijumi i liječenje pacijenata. Pitanje je što radi primarna zdravstvena zaštita.

Nabavljamo kvalitetnu opremu

POBJEDA: Kako komentarišete ocjenu Državne revizorske komisije da postoje brojne slabosti u planiranju nabavke medicinske opreme, ali i ocjenu dr Aleksandra Mugoše da se najveći dio u našem zdravstvu nabavlja iz Indije gdje je ona najjeftinija, te da to znači da je i najmanjeg kvaliteta?

KOVAČEVIĆ: Smatramo veoma značajnim izvještaj DRI. Navedeni dokument je dobar i preporuke će nam svakako koristiti za naredno planiranje za nabavku neophodne opreme. Međutim, tvrdnje dr Mugoše su netačne. Naprotiv, KCCG strogo vodi računa ozakonskoj proceduri i nabavci kvalitetne opreme i medicinskih sredstava u skladu sa standardima EU za tendere koje mi raspisujemo. Primjera radi, podsjećamo na izgradnju i opremanje po nasavremenijim standardima medicinske struke i tehnoloških dostignuća Klinike za onkologiju i radioterapiju, na kojoj su nam pozavidjele sve zdravstvene ustanove u regionu, od Albanije do Austrije. Kao što znate, u toku je nabavka najsavremenije medicinske opreme, kao što su aparat za spoljašnje zračenje, zatim CT i MR, aparat za angiodijagnostiku, kao i drugih aparata (za ultrazvučnu dijagnostiku, aparata za anesteziju).

U toku adaptacija Koronarne jedinice

POBJEDA: Od dolaska na čelo Kliničkog centra prije gotovo godinu uveli ste drugu smjenu, otvorili nove operacione sale, rekonstruisali brojne klinike… Na koji projekat ste posebno ponosni?

KOVAČEVIĆ: Uradili smo veliki broj rekonstrukcija. Na Klinici za očne bolesti adaptiran je prostor sa dvije operacione sale za izvođenja oftalmoloških intervencija, a u Operacionom bloku oftalmološku operacionu salu oslobodili smo za potrebe hirurških grana. Rekonstruisana je i Klinika za psihijatriju u granicama mogućeg, zatim Klinika za neurologiju, ORL i MFH, Centar za kardiohirurgiju Klinike za bolesti srca, Centar za vaskularnu hirurgiju Hirurške klinike i Odjeljenja za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece. U završnoj fazi je rekonstrukcija dva od četiri lifta u glavnoj zgradi, a u toku je renoviranje intenzivnih jedinica Interne klinike i Centra za kardiologiju Klinike za bolesti srca, tzv. Metaboličke odnosno Koronarne jedinice. Zahvaljujući dopunskom i prekovremenom radu značajno smo smanjili liste čekanja, iako su one bile i sada su najkraće u regionu.

Nastavićemo da pružamo podršku svim studentima

POBJEDA: Zbog statusa Visoke medicinske škole u Beranama došlo je do ozbiljnih “potresa” na Univerzitetu Crne Gore, smjene rektorke, a čak je i ministar kulture podnio ostavku. Odlukom Vlade škola jeostala u Beranama, ali će se najveći dio nastave, ipak, odvijati u Podgorici, u Kliničkom centru. Kako gledate na ovaj sukob i smatrate li da je praksa mogla da seobavlja i u beranskoj bolnici?

KOVAČEVIĆ: Klinički centar Crne Gore ustanova je tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, to znači ustanova u kojoj se rješava najsloženija patologija kao i rijetka oboljenja. Poznato je, takode, daje KCCG i nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta UCG za studente medicine, stomatologije kao i za medicinske sestre Visoke medicinske škole.

U tom smislu, Klinički centarće kao nastavnonaučna baza nastaviti da pruža podršku u edukaciji svim studentima, u skladu sa potrebama studijskih programa Medicinskog fakulteta. To važi i za nedostajući dio praktične nastave za studente Visoke medicinske škole iz Berana, a koje se tiču kardiohirurgije, neurohirurgije, onkologije itd.

Izvor: Pobjeda

Related Post

Ostavi komentar