Analiza koju je Ministarstvo zdravlja uradilo nakon tri i po mjeseca primjene elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda pokazala je da je više od trećina uputa propalo (36,7 odsto), dok su zbog enormnog broja uputa pokrenuli eksternu kontrolu protiv 11 izabranih ljekara, koji su pojedinačno uputili po 4.500 pacijenata na kontrole ili liječenje. Direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta i pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović kazala je za “Dan” da su zbog evidentnih problema u primjeni elektronskog zakazivanja napravili detaljnu analizu i ustanovili da je od 820.000 uputa izabranih ljekara realizovano samo 66,3 odsto. Miranovićeva ističe da su prošlog petka organizovali sastanak sa preko 100 ljekara i direktora ustanova na kojem su se susreli sa slabim tačkama u sistemu.

“Pokrenućemo eksternu kontrolu za 11 ljekara, koji su pojedinačno propisali preko 4.500 uputa kako bismo vidjeli o čemu se radi. Imamo podatak da su samo oni propisali preko 45.000 uputa, odnosno 70 uputa dnevno, zbog čega smo morali da utvrdimo šta je razlog što su toliki broj pacijenata uputili kod specijalista. Ministarstvo zdravlja ima obavezu da u takvim situacijama reaguje institucionalno. Ustanovama i ljekarima smo ponudili rješenje i nakon mjesec dana ćemo ispitati šta je urađeno, jer Ministarstvo zdravlja insistira na odgovornosti zaposlenih u sistemu. Počeli smo analizu od pacijenata i toga na koji način dolaze do uputa i da li ostvaruju pravo na specijalistički pregled u zakonskom roku od mjesec dana. Došli smo do podatka da je za prva tri mjeseca sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite propisano 820.000 pregleda, a to se odnosi na sve upute kako za sekunadarni i tercijalni, tako i na nivo u okviru domova zdravlja. Potom smo uradili kategorizaciju izabranih ljekara koji se izdvajaju po većem propisivanju i tražili pojedinačno zbog čega su izdali toliki broj uputa, bez ikakve namjere da ih ograničimo u upućivanju pacijenata kod specijalista. Preko 120 izabranih doktora se izjasnilo o elektronskom zakazivanju i mi smo sve njihove primjedbe detaljno analizirali”, ističe Miranovićeva.

Ona navodi da su ljekari dali uvid u raspored rada i način upućivanja pacijenata, kao i da nijesu oni jedini koji propisuju upute, jer se oni generišu i iz opštih bolnica.

“Kada upute pacijenta kod specijaliste, on im ponovo dolazi za novi set dijagnostičkih metoda koje su u obavezi da omoguće. Rekli su da je za jednu metodu pripreme pacijentkinje za vještačku oplodnju potrebno izdati 17 uputa, a za operativni zahvat pet uputa. Da se ponavljaju uputi, jer ih pacijent ne iskoristi, kao i da prilikom procjene da li nekog treba uputiti kod specijaliste to bude urađeno i po preporuci sa sekundarnog nivoa. Postoji jedan broj pacijenata koji nije imao zakazan termin, ali im je iz KCCG sugerisano da samo donesu uput i da će pregled biti odrađen. Dešava se da pacijenti koji su zakazani na konzilijum odbiju neki novi tremin i onda se mora ponavljati procedura izdavanja uputa, što im otežava dijagnostiku i remeti sistem elektronskog zakazivanja”, navodi Miranovićeva.

Ona kaže da su ljekari iz domova zdravlja ukazali kako im nedostaju protokoli za određena oboljenja i procedure liječenja.

“Izaći ćemo u susret njihovim zahtjevima. Iako na papiru postoji dovoljan broj izabranih ljekara, u praksi je to drugačije jedan broj njih je na specijalizaciji, neki na bolovanju, a zamjene se ne uvode u sistem, već se postojeći medicinari dodatno obavezuju da rade. Imamo fenomen izdavanja uputa na lični zahtjev, koji ne postoji nigdje u svijetu. Uklonili smo opciju da se zakazuje na lični zahtjev, jer imamo veliki pritisak na KCCG da se dolazi bez odluke o zdravstvenom stanju. Kroz analizu smo utvdrili da na klinikama KCCG postoji određeni broj pacijenata na listi koji nijesu zakazani i koji na taj način onemogućavaju izabranim ljekarima da upute građane kod specijaliste i blokiraju sistem. Elektronsko zakazivanje pokazuje sve na svakoj klinici ko i koliko radi i gdje postoje problemi, sa čim smo upoznali direktore klinika. Najčešće smo imali optužbe između primarnog i tercijalnog nivoa, ali smo uspjeli da utvrdimo svaki detalj. Moramo da podignemo svijest građana, jer trećina upućenih pacijenata nije došla na pregled”, kaže Miranovićeva.

Poboljšavaju softver

Pomoćnica ministra zdravlja kaže da su od kompanije “MG softver”, koja je uradila sistem elektronskog zakazivanja, tražili da unaprijedi softver koji 6i imao pretraživač za specijaliste, kako bi, na primjer, pacijenti mogli da budu povezani sa slobodnim onkologom.

“Stimulisaćemo ljekare koji upućuju samo pacijente kojima je neophodno liječenje i organizovati kontinuiranu edukaciju. Tražićemo od domova zdravlja da angažuju veći broj ljekara i neka traže, niko im to ne spori, proširenje izabranih timova”, dodaje Miranovićeva.

Related Post

Ostavi komentar