Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) nedostaje 1.000 ljekara i medicinskih tehničara, prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, koja predviđa 3.196 zaposlenih, kazala je direktorica najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, Zorica Kovačević.

Ona ističe da trenutno imaju 2.124 stalno zaposlena, od kojih je specijalista 260, specijalista užih oblasti 73, ljekara na specijalizaciji 191 i zdravstvenih saradnika, sa visokom stručnom spremom 388, višom stručnom spremom medicinske sestre/tehničari 32 i srednjom stručnom spremom medicinske sestre/tehničari 927.

Kovačević najavljuje da će angažovati dječjeg oftalmologa iz Skoplja, koji će raditi 15 dana u mjesecu, počev od juna mjeseca, i da će nastaviti angažovanje ljekara iz regiona, zbog nedovoljnog broja izvršilaca na određenim odjeljenjima.

“Po novoj sistematizaciji koja je usvojena u februaru 2017. godine, predviđeno je 3.198 izvršilaca a organizacionu strukturu KCCG sada čini 40 organizacionih cjelina. Od stupanja na dužnost novog menadžmenta do danas primljene su 54 medicinske sestre, tehničari i 12 radnica. Napominjemo da ćemo, prema novoj sistematizaciji vršiti prijeme medicinskih sestara u skladu sa potrebama organizacionih jedinica KCCG a uz prethodno pribavljene sve neophodne saglasnosti”, rekla je Kovačević za Dan.

Ostavi komentar