Prvi put, od 1974. kada je useljena zgrada Kliničkog centra Crne Gore, ove godine rekonstruisano je ili adaprirano osam klinika, dok je u završnoj fazi rekonstrukcija dva lifta. Riječ je investiciji vrijednoj između 500.000 i 600.000 eura, kazala je direktorica Zorica Kovačević i u narednom periodu najavila nove.

Kovačević ističe da su tokom ove godine u Kliničkom centru izvođeni grubi građevinski radovi, mijenjani podovi, bolnički kreveti, mobilijar, da je nabavljena medicinska oprema… te da su u određivanju prioriteta ključnu riječ imali pacijenti čije je mišljenje menadžment KCCG provjerava preko internih anketa.

NAJVIŠE PRIGOVORA NA KREVETE I SANITARNE ČVOROVE

“Najviše prigovora od pacijenata u tim anketama bilo je na stanje sanitarnih čvorova, bolničkih kreveta i mobilijara. U tom cilju, sa željom da unaprijedimo pružanje zdravstvenih usluga našim pacijentima, odlučili smo se da izvršimo neophodne rekonstrukcije i obnovimo opremu kako bi pacijentima obezbijedili, ne samo kvalitetnu stručnu zdravstvenu zaštitu, već i bolje uslove boravka u našoj ustanovi, a zaposlenima kvalitetne uslove za rad”, istakla je Kovačević.

Takav pristup, naglašava, zaslužuju i pacijenti Kliničkog centra i zaposleni.

“Našu viziju i ciljeve realizujemo, na naše veliko zadovoljstvo, a uvjereni smo i zadovoljstvo naših pacijenata, zaposlenih i svih građana Crne Gore, iz sopstvenih sredstava i iz donacija pojedinaca, kompanija, institucija i svih društveno odgovornih subjekata koji rade i žive u Crnoj Gori i van nje. Dosadašnji projekti, njih 80 odsto, su realizovani iz donacija, a 20 odsto iz sredstava KCCG”, kazala je Kovačević i zahvalila svim donatorima, prijateljima KCCG, na podršci u realizaciji njihovih projekata.

Posebno ih, ističe Kovačević, raduje što su donatori prepoznali značaj KCCG, kao najfrekventnije zdravstvene ustanove u našoj državi, u koju treba i vrijedi ulagati, a koja zna da cijeni svaki vid pomoći.

“Na Klinici za očne bolesti rekonstruisali smo prostor u kojem smo opremili dvije operacione sale za izvođenje intervencij a kod oftalmoloških pacijenata. Tim projektom smo obezbijedili, ne samo bolje uslove za liječenje pacijenata i rad zaposlenih, već i još jednu operacionu salu u Operacionom bloku koja je do tada korišćena za izvođenj e operativnih zahvata u oftalmologiji”, kazala je Kovačević.

Kliniku za psihijatriju su, kaže, rekonstruisali u granicama mogućeg.

“Naredne godine planiramo početak gradnje nove zgrade, čime će biti obezbijeđeni savremeni uslovi boravka i liječenja pacijenata sa psihičkim smetnjama, dakle jedne veoma osjetljive populacije, a samim tim i savremene uslove za rad medicinskom osoblju”, saopštila je Kovačević.

Završene su, ističe, i rekonstrukcije i opremanje Klinike za neurologiju, Klinike za ORL i MFH, Centra za kardiohirurgiju Klinike za bolesti srca i Centra za vaskularnu hirurgiju Hirurške klinike. Sve je rađeno po savremenim standardima.

ZA LIFTOVE 140.000 EURA

Kovačević ističe da je u završnoj fazi rekonstrukcija dva od četiri lifta u glavnoj zgradi KCCG, te da je riječ o investiciji vrijednoj 140.000 eura.

“O značaju svih ovih projekata dovoljno govori podatak da su navedene rekonstrukcije izvedene prvi put nakon skoro 43 godine, odnosno od useljenja glavne zgrade KCCG 19. decembra 1974. godine”, naglasila je Kovačević.

Klinika za ORL i MFH je kompletno rekonstruisana i savremeno opremljena i tom prilikom su, objašnjava, zamijenjeni podovi, skinuta stara i postavljena nova vodovodna i elektro instalacija, renovirani svi toaleti i postavljeni komplet novi sanitarni uređaji.

“Urađeni su spušteni plafoni u hodniku Klinike i kompletnog centralnog hola IV-og sprata, renoviran toalet na centralnom holu, zatim kompletno renovirana kuhinja sa novim instalacijama, dograđene i uređene prostorije na terasi za tri ljekarska kabineta. Takođe su renovirani postojeći ljekarski kabineti, od kojih je jedan preuređen za ambulantu a drugi za direktora klinike”, pojasnila je Kovačević i dodala da su i prostorije bivše ambulante preuređene u dva apartmana za poluintenzivnu njegu, te da su rekonstruisani, preuređeni i opremljeni prostori za medicinske sestre sa kuhinjom i zanovljen kompletan mobilijar kao i skoro svi bolnički kreveti.

Vrijednost radova te rekonstrukcije je, kaže, iznosila oko 85.000 eura.

“Prilikom rekonstrukcije Klinike za psihijatriju, za koju je izvođač radova odabran putem tendera, zamijenjena je kompletna spoljnja bravarija (zamjena prozora sa roletnama sa daljinskim upravljačem i ulaznih vrata), zamijenjena sva vrata na bolesničkim sobama, zamijenjen pod u hodniku na samom ulazu u kliniku, zamijenjena vrata na svim toaletima, rekonstruisani toaleti za potrebe Klinike za psihijatriju koje je ranije koristila Klinika za neurologiju, rekonstruisana prostorija bivše Intenzivne njege Klinike za neurologiju za potrebe Klinike za psihijatri] u (za okupacionu terapiju)”, kazala je Kovačević.

Takođe je, dodaje, okrečena kompletna klinika, urađena i spoljnja fasada i očišćeni oluci, postavljene pločice na spoljnim
stepenicama na ulazu u kliniku i zamijenjena spoljnja vrata na kabinetu direktora klinike.

OPRAVKE NA KLINICI ZA ONKOLOGIJU

“U sklopu tog projekta montirane su nove aluminijumske roletne na Klinici za infektivne bolesti kao i izvršena zamjena svih prozora sa aluminjumskim roletnama na ambulantama u staroj zgradi Klinike za onkologiju”, istakla je Kovačević i napomenula da je izvođač radova donirao popravku krova, čišćenje oluka, zamjenu pločica na ulaznim stepenicama i ulaznom hodniku i uradio fasadu dijela zgrade koja je pripadala Klinici za neurologiju, a što nije bilo planirano projektom.

Ukupna vrijedost tih radova, prema riječima Kovačević, iznosi 46.000 eura.

“Krajem prethodne sedmice započeta je rekonstrukcija u Intenzivnoj jedinici Interne klinike, takozvana Metabolička jedinica, a u petak je započeto sa rekonstrukcijom u Koronarnoj jedinici Centra za kardiologiju Klinike za bolesti srca”, rekla je Kovačević.

U toku nabavka nove medicinske opreme vrijedne više od pet miliona

Uporedo sa rekonstrukcijama, Klinički centar nabavlja i medicinsku opremu.

“Posebno raduje činjenica da su u toku tenderi za nabavku medicinskih aparata, tkz. teške medicinske opreme za koju je sredstva obezbijedila Vlada Crne Gore iz budžetskih sredstava za kapitalne investicije kao što je višeenergetskog aparata za zračenje sa pratećom opremom ukupne procijenjene vrijednosti sa PDVom 2.675.500 eura, aparata za magnetnu rezonancu 3T i skenera ukupne procijenjene vrijednosti sa pDv-om 1.995.000 eura, zatim nabavku aparata za anesteziju (za rad u magnetnom polju) procijenjene vrijednosti 190.000 eura, te aparata IOL mastera (izračunavanje intraokularnog sočiva) OCT aparata (novije generacije), operacionog mikroskopa za zadnji segment oka za potrebe Klinike za oftalmologiju i flow cytometra za potrebe Centra za laboratorijsku dijagnostiku, ukupne procijenjene vrijednosti sa pDV-om 388.000 eura, kao i nabavku medicinskih aparata za potrebe Intenzivne jedinice Instituta za bolesti djece (IBDa)”, kazala je Kovačević.

Ona je podsjetila da je Klinika za infektivne bolesti zahvaljujući donaciji kompanije AbbVie, predstavništvo u BiH, dobila FibroS-
can aparat namijenjen za neinvazivnu dijagnostiku stepena fibroze i ciroze jetre, što je u skladu sa novim smjernicama dijagnostike i liječenja hroničnih virusnih hepatitisa i drugih hroničnih bolesti jetre.

“Radi se o prvom FibroScan® aparatu u Crnoj Gori čija vrijednost iznosi 90.000 eura. Sve navedeno ima za cilj da se stvore uslovi za kvalitetan rad zaposlenih i uvođenja novi procedura u svakodnevnom radu. Ovo je samo dio realizovanih i planiranih projekata a sa ovim trendom, uz podršku Vlade Crne Gore i donator nastavićemo i ubuduće”, zaključila je Kovačević.

Dnevne novine

Related Post

Ostavi komentar